Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-05-2008
Marek Jurek by dzi gociem Salonu Politycznego w radiowej "Trjce"

Politycy, ktrzy gocili w Salonie Politycznym Trjki w Polskim Radiu, rozmawiali o reformie mediw publicznych.

Pawe Gra z PO uwaa, e nowa ustawa medialna bdzie korzystna dla mediw publicznych. Jego zdaniem, take ustawa zwalniajca emerytw, rencistw i bezrobotnych z opaty abonamentu jest uzasadniona, poniewa te grupy maja najmniejsze dochody. Zaznaczy, e rzd gwarantuje ochron dla funkcjonowania mediw publicznych.

Eurodeputowany Adam Bielan z PiS przypomnia, e niektrzy emeryci, na przykad byli funkcjonariusze SB, pobieraj wysokie emerytury. Jego zdaniem, zwolnienie z abonamentu jest bardzo niebezpieczne dla Polskiego Radia, pocignie te za sob komercjalizacj Telewizji Polskiej, ktra bdzie zmuszona konkurowa ze stacjami niepublicznymi.

Szef Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek zwrci uwag, e ustawa jest zagroeniem dla rozgoni regionalnych Polskiego Radia, ktre peni bardzo wan i trudn do zastpienia funkcj na rynku mediw w Polsce. Polityk przypomnia, e rzd, ktry duo mwi o koniecznoci decentralizacji, zaniedbuje j na rynku mediw.

Jolanta Szymanek - Deresz z klubu Lewicy zauwaya, e wczorajsza debata skoncentrowana na krytyce Telewizji Polskiej, pomina fakt, ze likwidacja abonamentu jest zagroeniem przede wszystkim dla Polskiego Radia. Posanka przypomniaa, ze projekt Lewicy godzi interesy mediw publicznych i ich odbiorcw poprzez moliwo odliczania abonamentu od podatku. Jej zdaniem, projekt rzdowy jest nieprzemylany i ma cechy populistyczne. Wedug Jolanty Szymanek - Deresz, postulowane zwolnienia emerytw, rencistw i bezrobotnych z pacenia abonamentu miao na celu zjednanie przychylnoci tych grup wobec rzdu.

Jarosaw Kalinowski z PSL powiedzia, e ustawa medialna, choc nie jest idealna, oznacza krok w stron odpolityczniania mediw publicznych.

Szef Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek i rzecznik PiS Adam Bielan uznali, e prezydent powinien zwoa okrgy st, ktry zajby si problemem reformy mediw publicznych.

Politycy opowiedzieli si za zablokowaniem osobom skazanym prawomocnym wyrokiem kandydowanie do Sejmu i Senatu. Wprowadzenie takiego prawa planuj posowie PO.

Eurodeputowany Adam Bielan z PiS powiedzia, e jego klub w peni popiera zakaz kandydowania. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwoci zwrci jednak uwag, e moe to posuy jako pretekst do zablokowania dostpu do parlamentu politykom opozycji.

Przewodniczcy Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek zaznaczy, e w wikszoci krajw europejskich prawo jest bardziej liberalne pod wzgldem zakazywania przestpcom praw kandydowania do parlamentu. Jego zdaniem, w tych krajach to opinia publiczna przyczynia si do eliminowania politykw, ktrzy weszli w kolizj z prawem. Szef Prawicy Rzeczpospolitej uwaa, e wprowadzenie w Polsce takiego prawa byoby korzystne dla podniesienia autorytetu urzdu poselskiego i senatorskiego.

Jolanta Szymanek -Deresz z klubu Lewicy zauwaya, e ustawa przemawia jedynie wyrywkow zmian konstytucji. Jej zdaniem, do wprowadzenia takiego zakazu skaniaj jednak wydarzenia z udziaem posw poprzedniej kadencji.

Jarosaw Kalinowski z PSL zaznaczy, e naley tak opracowa ten przepis, by wykluczy moliwo eliminowania z ycia politycznego czonkw opozycji.

Gocie "Salonu Politycznego Trjki" nie s zgodni co do oceny planw komercjalizacji szpitali.

Pawe Gra z PO podkreli, e rzd nie planuje prywatyzacji, ale wanie komercjalizacj placwek suby zdrowia. Pose powiedzia, e propozycje Platformy dadz wiksze moliwoci samorzdom. "Duo lepiej te samorzdy wiedz, jak gospodarowa rodkami, ni ministerstwo w Warszawie" - zaznaczy Pawe Gra i zaapelowa, aby nie straszy Polakw prywatyzacj.

Z kolei Jolanta Szymanek-Deresz z SLD uwaa, e prywatyzacja zaszkodzi pacjentom, ktrych leczenie jest najbardziej kosztowne. Zdaniem posanki, prywatni przedsibiorcy, w ktrych rkach znajd si szpitale, bd myleli przede wszystkim o tym, jak zarobi. Przedstawicielka lewicy powiedziaa, e placwki suby zdrowia nie powinny by przeksztacone w spki prawa handlowego, ale w spki uytecznoci pastwowej.

Rzecznik PiS Adam Bielan zaznaczy, e w kampanii wyborczej Platforma obiecywaa, i prywatyzacji suby zdrowia nie bdzie. Jak doda, PO realizuje "ukryty program pose Sawickiej", ktra zostaa zatrzymana w zwizku z afer korupcyjn.

Jarosaw Kalinowski z PSL zaznaczy, e wszyscy eksperci mwi o potrzebie racjonalizacji sieci szpitali. W tym celu naley wprowadzi odpowiednie mechanizmy - doda wicemarszaek Sejmu. "Skoczmy z obud i zacznijmy reformowa" - zaapelowa Kalinowski i doda, e kady Polak ma w Konstytucji zagwarantowany dostp do bezpatnej opieki zdrowotnej.

Wedug przewodniczcego Prawicy Rzeczypospolitej, Marka Jurka, najwaniejsze w reformie suby zdrowia s jej dugofalowe skutki. Jak zaznaczy, po komercjalizacji atwo bdzie zdj z pastwa odpowiedzialno pastwa za dan placwk, a nastpnie sprywatyzowa szpital.

rdo: Polskie Radio Program Trzeci, 10 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]