Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-03-2018
Nasz Dziennik - Dr Kawcki: Niemcy nie zrezygnuj z Nord Stream

ROZMOWA z dr. Krzysztofem Kawckim z Prawicy Rzeczypospolitej

Wczoraj przyleciaa do Warszawy kanclerz Angela Merkel. W pitek odwiedzi nas szef MSZ Niemiec Heiko Maas. Skd to dyplomatyczne zainteresowanie Niemiec Polsk?


– Po wielu miesicach negocjacji udao si pani kanclerz sformowa koalicj. Rozpoczyna wic seri wizyt zagranicznych, ktre maj na celu pokaza kierunki zainteresowa polityki niemieckiej w Europie. Pierwszy by Pary. To potwierdza, e Francja jest najwaniejszym partnerem Niemiec w Unii Europejskiej. Teraz kolej na Polsk. Dobrze, e ssiedzi z sob rozmawiaj, ale nie jest to wizyta przeomowa. Bardziej jest to kurtuazja. Oczywicie w agendzie spotka Merkel w Polsce znalazy si wane kwestie: Nord Stream II, reforma Unii czy emigracje. Jednak nie ma szans, eby pod wpywem argumentw Warszawy Niemcy zmienili swoje podejcie. Oni w swojej polityce s konsekwentni.

Ale mimo to jestemy zalewani komunikatami, w ktrych przekonuje si nas o wzajemnej przyjani polsko-niemieckiej.

– To podkrelanie przyjani to nic innego jak sowa. Uywa si ich wiele w dyplomacji, bo one nic nie kosztuj. To, e jestemy wanym partnerem dla Niemiec, syszymy od dawna. I co nam to daje? Dla nas Niemcy s bardzo wani, bo tu istotna jest choby wymiana handlowa. Niemcy te zwracaj na to uwag, ale z pewnoci nie jestemy ich przyjacimi. Nie jestemy nawet kluczowym partnerem. Po rozpoczciu projektu Nord Stream do tej przyjani jest wyjtkowo daleko. Ju po sformuowaniu nowego rzdu kanclerz Merkel stwierdzia, e jest to projekt handlowy – niezwykle wany dla Niemiec – i z niego nie zrezygnuj.

Co by mogo przekona Niemcw do tego, aby przyznali, e Nord Stream II to zy pomys?

– Dyplomatyczna wymiana argumentw nie ma szansy powodzenia. Jedyne, co moemy prbowa zrobi, to zbudowa koalicj pastw, ktre bd wywiera presj polityczn na Berlin. Caa sprawa jest o wiele bardziej zoona, ni by to si mogo wydawa. Ot rozbija si ona o konstrukcj Unii, rol w niej Niemiec oraz o stosunek Brukseli do Rosji. Kraje, ktre – poza Niemcami – maj w niej najwicej do powiedzenia: Francja czy Wochy, nie s zainteresowane realizacj polskich interesw. Mniejsze kraje wol siedzie cicho. To nie znaczy, e mamy si wycofa. Musimy jednak dobrze dobra kierunki dziaania. Najbardziej realne wydaje si wic zablokowanie Nord Stream II na gruncie administracyjnym, czyli przez Komisj Europejsk.

Poparcie niemieckiej wizji reformy Unii byoby argumentem, ktry mgby przekona Berlin?

– Nie sdz. Nord Stream II jest elementem wsppracy midzy Berlinem a Moskw. To ju wielowiekowa tradycja, e te kraje wsppracuj ze sob w polityce midzynarodowej. Oni z tego nie zrezygnuj, bo czerpi z tego ogromne korzyci. Z historii wiemy, e my na tym nie wychodzilimy zbyt dobrze. Mwic wprost: wsppraca rosyjsko-niemiecka jest bezporednim zagroeniem dla naszej pastwowoci. Nie sdz wic, e Niemcy dla swojej wizji Unii Europejskiej zrezygnuj z dob-rych stosunkw z Rosj. Berlin jest konsekwentny i wie, e jak dzisiaj nie uda si zamieni Unii Europejskiej w federacj, bdzie to moliwe za 20-30 lat. Polityka wymaga cierpliwoci i oni j maj.

Wobec tego budowa Unii dwch prdkoci to realny pomys?

– Budowa Unii dwch prdkoci pocignaby za sob daleko idce konsekwencje. Jedn z nich byby rozpad UE w takim ksztacie, w jakim j znamy. Niewtpliwie Francja i Niemcy d do tego, z tym e Pary w swojej narracji wyraa to o wiele mocniej. Ale dla tego pomysu brakuje potwierdzenia w traktatach i prawie unijnym.

Pary wychodzi z propozycj powstania dwch budetw unijnych: dla strefy euro i pozostaych pastw. To ju byaby chyba unia dwch prdkoci?

– Oczywicie, e byby to podzia Unii. I tak jak wspomniaem: zburzenie dotychczasowego adu. Ale ten podzia byby czasowy. Docelowym planem jest zmiana UE w federacj. Byoby to o wiele prostsze, gdyby strefa euro bya bardzo uprzywilejowana. Ona ju i tak jest, ale mona by zastosowa takie mechanizmy, ktre doprowadz do cakowitej dominacji silnych nad sabszymi. Dzi ju nikt nie ma wtpliwoci, e euro nie jest projektem ekonomicznym, ale politycznym. I tak maymi krokami pastwa czonkowskie trac swoj suwerenno na rzecz instytucji centralnych. Przykadem tego jest propozycja ustanowieniem funkcji ministra finansw UE. Tu nie chodzi tylko o polityk monetarn, ale te o polityk spoeczn, rodzinn itd.

Kwestia migracji z Afryki Pnocnej i Bliskiego Wschodu dalej jest koci niezgody midzy Berlinem a Warszaw?

– Berlin nigdy nie zrezygnowa z planw otwarcia na migracje z tego kierunku. Oczywicie, program przymusowej relokacji zaama si. Ale on bdzie i tak realizowany. Zostanie inaczej naz-wany, w oglnych zaoeniach bdzie czym innym, ale gdy przyjrzymy si szczegom, okae si, e opiera si na tych samych rozwizaniach. Przykad? Ju mwi si o tym, e trzeba stworzy wspln polityk azylow. Merkel nie dziaa w prni. Nie jest pani Europy, ktra w pojedynk o wszystkim decyduje. Ona te podlega naciskom. A niemiecka klasa polityczna, a take lobby midzynarodowe chc, aby przybysze z Afryki Pnocnej i z Bliskiego Wschodu zaleli Europ. Moliwe, e uda si zastopowa najazd migrantw, ale miliony ludzi ju s w Europie Zachodniej i sprawiaj tam problemy. Trzeba wic bdzie to w jaki sposb rozadowa. Relokacja tych osb z zachodu na wschd jest najbardziej realnym scenariuszem. Dlatego nie moemy uzna, e w tej sprawie odnielimy zwycistwo, bo obronilimy si przed przyjciem uchodcw. Bo jak nie ten, to moe przyjmie ich nastpny rzd w Warszawie?

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]