Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-05-2018
Prawica Rzeczypospolitej wystpi do Sejmu z projektem nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Narastajca fala agresji przeciwko Kocioowi i Radiu Maryja, zastraszanie duchownych i wiernych niepokoj Polakw. Jak ustali „Nasz Dziennik”, w najbliszych dniach Prawica Rzeczypospolitej wystpi do Sejmu z projektem nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach z 2015 r. – Naszym celem jest zapewnienie naleytej ochrony prawnej Kocioom i zwizkom wyznaniowym oraz wiernym tych wsplnot religijnych poprzez uniemoliwienie zakcania kultu przez manifestacje o charakterze politycznym – mwi nam dr Krzysztof Kawcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.

Najwaniejsza zmiana ma dotyczy ochrony przestrzeni w bezporednim ssiedztwie miejsc kultu religijnego, budynkw kocielnych, np. kurii, cmentarzy. Projekt zakada, e zgromadzenia: manifestacje, wiece bd mogy si odbywa w odlegoci nie mniejszej ni 200 metrw od tych miejsc.

W ostatnich tygodniach w zwizku z pojawieniem si w Sejmie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcj”, pod ktrym podpisao si 850 tys. osb, rodowiska lewicowo-liberalne organizoway antykocielne demonstracje pod kuriami biskupimi w Warszawie, Krakowie, Gdasku, Toruniu. Wznoszono nienawistne okrzyki, na drzwiach budynkw kurialnych zawisy antyklerykalne hasa.

Prawica Rzeczypospolitej zwraca uwag w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, do ktrego dotar „Nasz Dziennik”, e „ataki tego rodzaju maj na celu prb zastraszenia kleru i wiernych, ktrzy konsekwentnie opowiadaj si za respektowaniem podstawowych praw czowieka w Polsce (w tym konkretnym przypadku – prawnych gwarancji ochrony ycia od poczcia)”. Projektowana ustawa ma na celu przeciwdziaanie tego rodzaju sytuacjom.

Wicej: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]