Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-05-2018
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Lekcja dla Polski

ROZMOWA z europosem Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej

Czym w szerszym wymiarze jest wynik referendum aborcyjnego w Irlandii?


– To byo tragiczne wydarzenie dla Irlandii i dla Europy. Koczy si pewna epoka. Od odzyskania niepodlegoci Irlandia bya przykadem wiernoci zasadom cywilizacji chrzecijaskiej, a Konstytucja, ktr napisa ...amon de Valera, stworzya wrcz model demokracji wiernej zasadom chrzecijaskim. Irlandczycy na pocztku pontyfikatu w. Jana Pawa II wygrywali referenda w obronie ycia w 1983 roku i w obronie nietykalnoci katolickiego maestwa w 1986 roku. Teraz nastpi dramatyczny zwrot w ich historii, o ile nie w ogle zaamanie si tosamoci irlandzkiej takiej, jak yj Irlandczycy od czasw w. Patryka.

Po stronie usunicia zapisu o ochronie ycia nienarodzonych dzieci opowiedziaa si praktycznie caa irlandzka klasa polityczna.

– Zaamywanie si katolickiej tosamoci Irlandii byo stopniowe. De Valera w swojej partii Fianna Fil poczy tradycyjne wtki patriotyczno-republikaskie, walk o niepodlego Irlandii, z tosamoci katolick. Jednak w yciu politycznym Irlandii obecny by take radykalny fenianizm, wyraany przede wszystkim przez parti Sinn Fin, dla ktrego punktem odniesienia by nie katolicyzm, ale marksizm, „antyimperialistyczna” rewolucja, ze szczeglnym zamiowaniem do arabskiej, i socjalistyczny postp. Przez dugi czas uwaano to raczej za kostium radyklanego nacjonalizmu ni czynne zaangaowanie w destrukcj adu moralnego, gdy eksploatujc autentyczny konflikt katolicko-protestancki na pnocy, Sinn Fin bya raczej obojtna religijnie. A Fianna Fil, czyli oficjalna partia republikaska, we wszystkich sporach pozostawaa wierna konstytucji i tradycji katolickiej. To zaczo si zmienia wraz z „cudem gospodarczym” lat 90. Zachwyt nad rosncym dobrobytem zacz wypiera tosamo katolick. I w tym momencie pojawia si presja Unii Europejskiej, podmywajca chrzecijaskie fundamenty Irlandii. W trakcie przeksztacania EWG w UE to Bruksela wymusia referendum legalizujce w Irlandii ponadgraniczn przestpczo aborcyjn, czyli zorganizowane i reklamowane wyjazdy aborcyjne do Wielkiej Brytanii. Pretekstem bya „wolno przemieszczania si”, rwnie w celu zabicia dziecka. Na tej zasadzie krok po kroku szczerbiono irlandzki porzdek prawny, a Irlandczykom wmawiano, e spoeczestwo chrzecijaskie to oglna zasada, ktrej nie trzeba broni w konkretnych sprawach, bo przecie „zawsze pozostaniemy katolikami”.

Trzy lata temu, take w referendum, zalegalizowano ukady homoseksualne.

– Irlandia, tak jak wiele pastw rodkowoeuropejskich, zostaa poddana agresji propagandowej. Przeciwnikw rewolucji homoseksualnej oskarano o brak wspczucia, radykalnych dziaaczy homoseksualnych przedstawiano jako rzecznikw ludzi bezradnych i cierpicych, podczas gdy reprezentowali agresywne grupy i roszczenia polityczne. Ustpstwa zacza czyni nie tylko klasa polityczna, ale nawet cz rodowisk katolickich. Przekonywano, e rewindykacje homoseksualne to kwestia wraliwoci wobec w sumie nieznaczcej politycznie grupy i nie warto i na konfrontacj. Gdy referendum homoseksualne przeprowadzono stosunkowo atwo, jako nastpny cel obecny rzd Leo Varadkara wyznaczy zniesienie ochrony ycia. Pamitajmy, e premier i rzd wprost zaangaowali si w referendum po stronie aborcyjnej, otwarcie mwic, e chc odwrci kart historii. A jest to rzd partii Fine Gael, ktra naley razem z PO i PSL do „chadeckiej” midzynarodwki EPP. Dodajmy, e w Europie ugrupowania uzyskujce gosy wyborcw chrzecijaskich zazwyczaj zachowuj si w podobnych sytuacjach biernie, oddaj pole organizacjom pozarzdowym, nie angauj si w – jak mwi – „kwestie sumienia”. Mamy wic zdemobilizowan opini katolick, wrcz przekonywan, e nie powinna oczekiwa niczego konkretnego od pastwa i przywdcw politycznych, oswajan z obojtnoci, reprezentowan w kocu przez niedobitki zaangaowanych rodowisk spoecznych dziaajcych w obronie ycia.

Wida, e jest wiele analogii z sytuacj w Polsce.

– Irlandzka katastrofa to wielka przestroga dla Polski, pokazujca skutki demobilizacji opinii chrzecijaskiej. Tam cae pokolenia wyrastay w przekonaniu, e „wiadomo, na kogo naley gosowa”, bo Fianna Fil reprezentowaa nie tylko emocje i obietnice, ale rzeczywicie wspania tradycj polityczn. Ale nawet takie partie trzeba kontrolowa, gdy pozbawiona ideowej i demokratycznej kontroli klasa polityczna z reguy zaczyna si liczy bardziej z tym, jak jest przyjmowana na forach midzynarodowych, ni jak wykonuje zobowizania spoeczne. Bierno opinii katolickiej prdzej czy pniej prowadzi wic do zaniku instytucji chronicych naturalny ad spoeczny. One potrzebuj opinii chrzecijaskiej, bo cho dobro wsplne skania do ochrony ycia, rodziny, wychowania, egoizmy indywidualne i grupowe pchaj w przeciwnym kierunku. Zasady wic musz mie rzecznikw i obrocw. Tymczasem klasa polityczna w pastwie liberalnym traktuje zasady spoeczne jako „kwestie wiatopogldowe”, w niewielkim stopniu zwizane z polityk i na ni wpywajce. Przykad Irlandii unaocznia te efekty systematycznego nacisku ze strony UE, jej „mikkiej wadzy” sprawowanej na przykad poprzez systematyczne wspieranie organizacji wywracajcych naturalny porzdek spoeczny. Unia na przykad otwarcie wspiera dziaalno George’a Sorosa. Tylko wic wadze publiczne otwarcie afirmujce zasady cywilizacji chrzecijaskiej oraz – rwnie niezbdna – aktywna chrzecijaska opinia publiczna mog zapewni ycie i wsparcie cywilizacji chrzecijaskiej. Tak wanie swoj rol rozumie Prawica Rzeczypospolitej.

Na to wszystko nakadaj si procesy laicyzacji spoeczestwa majce podoe gwnie ekonomiczne.

– W Irlandii zawsze ogromn rol odgrywaa emigracja ekonomiczna, jeszcze z czasw Wielkiego Godu w latach 40. XIX wieku. Irlandia w jaki sposb przetrwaa dziki emigracji, kiedy jedni uratowali ycie i pomogli potem tym, ktrzy zostali w kraju. Bo poczucie jednoci Irlandii (liczcej przed Wielkim Godem wicej mieszkacw ni dzi) byo ogromne. Opowiadaa mi pewna Amerykanka irlandzkiego pochodzenia, e przez cae dziesiciolecia dziki pomocy rodzin z Ameryki czy Australii Irlandczycy modernizowali swoje wiejskie domy, ale nigdy ich nie rozbierali, bo w nich ich rodziny przeyy gd i wieki brytyjskiej okupacji. To byy wite sanktuaria rodzinnej przeszoci. Ale zaczo si to zmienia, gdy przyszed „cud gospodarczy”. Stare chaty zaczto rozbiera, cho wewntrz byy to wietnie wyposaone nowoczesne domy. Konsumpcyjne spoeczestwo zaczynao traci pami i wraliwo. W miejsce irlandzkiej wiernoci katolickiej pojawia si nowa tosamo, sprowadzana do popularnej w wiecie folkowej muzyki, pubw i „Ulissesa” Joyce’a. Zaczynao odchodzi w przeszo marzenie de Valery o celtyckim bastionie Zachodu, ktry w swych klasztorach ochroni grecko-rzymsk kultur, gdy upado Imperium Rzymskie, ktry mimo obcej okupacji wysya misjonarzy na wszystkie kontynenty i uksztatowa katolicyzm wielu narodw, od USA, przez Nigeri, po Australi, i ktry t pokojow, uniwersaln misj bdzie dalej z dum nis wiatu. Wszystko to miaa zastpi „nowoczesno”, modernizacja i zoliwie parodiujcy chrzecijastwo „wspczujcy permisywizm”.

Kto po irlandzkiej tragedii bdzie przechowywa prawdziwe wartoci europejskie?

– Geopolityka cywilizacji chrzecijaskiej si zmienia. Widzimy, jak w opozycji do rewolucji genderowej ujawni si opr pastw rodkowej Europy. Polska wcale nie jest liderem tej reakcji, bo przecie to rzd Ewy Kopacz przyj konwencj stambulsk, w przeciwiestwie do ogromnej wikszoci pastw naszego regionu, ktre jej cigle nie ratyfikoway, na czele z Bugari sprawujc teraz prezydencj w UE. Cywilizacja chrzecijaska wic yje, reaguje na rewolucj przeciw naturze i broni suwerennej odpowiedzialnoci pastw. Wcale wic nie jestemy sami. W przeszoci Irlandia bya dla nas wzorem, teraz my musimy by solidarni z Irlandi bronic cywilizacji ycia, bo ich referendum zmienia konstytucj, ale porzdku ustawowego bd broni dalej. Wa si losy Europy i dobrze, ebymy zrozumieli, e od tego, co dzieje si w Europie, zaley rwnie nasza niepodlego i nasza przyszo.



Dzikuj za rozmow.


rdo: Nasz Dziennik.



Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]