Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-09-2018
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Walczy w osamotnieniu

ROZMOWA z Markiem Jurkiem, posem do Parlamentu Europejskiego

Jest Pan inicjatorem kandydatury kanadyjskiej obroczyni ycia Mary Wagner do Nagrody Sacharowa przyznawanej „za wolno myli”. Dlaczego zasuguje ona wanie na to wyrnienie?


– Nie tylko z niezwyk konsekwencj broni prawa do ycia nienarodzonych, zachca innych ludzi do odpowiedzialnoci moralnych, ale te demaskuje w sposb najzupeniej sokratejski niesprawiedliwo obecnego prawodawstwa aborcyjnego, szczeglnie tego, ktre ju nie tylko godzi w prawo do ycia, ale zakazuje jego obrony. Ona bierze na siebie skutki tego prawa i pokazuje na sobie, jak bardzo ono jest niesprawiedliwe.

Mary Wagner to przykad kobiety przeladowanej za walk o swoje przekonania i publiczn aktywno. W Parlamencie Europejskim obrocy ycia s jednak w mniejszoci. Na pewno dla caej lewicy, feministek itd. ta kandydatura posuy jako cel do atakw.

– I dlatego zasuguje na t nagrod. Walczy w osamotnieniu, czsto bez zrozumienia ze strony szerszej opinii publicznej. Ta nominacja ma te pokaza, jak bardzo realnym uznaniem spoecznym cieszy si za granic. Spord omiorga kandydatw jako jedyna zostaa wysunita przez grup posw bez poparcia ktrego z kierownictw frakcji parlamentarnych. Nikt nie mia tylu gosw indywidualnego poparcia, co Mary Wagner. Pod jej zgoszeniem podpisao si 42 deputowanych z 9 krajw. S to czonkowie czterech rnych grup politycznych oraz posowie niezaleni.

Jaka jest dalsza procedura?

– Kandydatury bd prezentowane w Parlamencie Europejskim, nastpnie kolegium zoone z czonkw poczonych komisji spraw zagranicznych i rozwoju dokona trzech nominacji, spord ktrych Konferencja Przewodniczcych wybierze laureata nagrody. Jej wrczenie odbywa si na sesji plenarnej w grudniu. Bdziemy si starali budowa poparcie dla Mary Wagner wrd czonkw wymienionych komisji, czemu sprzyja to, e desygnuje ona trzy osoby. Chcemy dociera nie tylko do posw, ktrzy nale do tych komisji, nie tylko z konserwatywnej prawicy, ale te do tych z Europejskiej Partii Ludowej, eby gosowali na Mary Wagner.

Czy kandydatura Mary Wagner ma szanse na zwycistwo?

– Dla mnie inspiracj byo wysunicie pod koniec lat 70. kandydatury Prymasa Stefana Wyszyskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. Oczywicie jej nie dosta, ale nie dosta jej pniej nawet w. Jan Pawe II. Jednak samo wysunicie tej kandydatury byo dowodem, e jego dziaalno duszpasterska ma znaczenie uniwersalne. Tak te jest w przypadku Mary Wagner. Ponadto skoniy mnie do tego wiadectwa poparcia dla Mary Wagner wysyane do sdu, ktry j sdzi w Kanadzie. Myl, e oficjalna nominacja w Parlamencie Europejskim do Nagrody Sacharowa jest sama w sobie pewn instytucj i niepodwaalnym wiadectwem uznania spoecznego dla jej dziaalnoci i bdzie stanowi bardzo silne wsparcie dla obrony ycia w Kanadzie, a dodatkowo pewien element ochrony dla niej samej.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]