Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-11-2018
Go Niedzielny - Jurek: Nadciga antyfaszyzm

W jzyku stalinowskim „faszyzm” to konsekwentny opr wobec komunizmu.

Parlament Europejski przyj rezolucj przeciwko faszyzmowi. Europejska lewica ogosia, e „w Unii Europejskiej” istnieje „zmowa przywdcw politycznych, partii politycznych i organw cigania z neofaszystami i neonazistami”. Dziki temu neofaszyci „uywaj i naduywaj naszych demokratycznych narzdzi”. Tymczasem „prawo do wolnoci sowa nie ma charakteru absolutnego”, naley wic niezwocznie podj kolejne rodki „w celu zapobiegania” (i tu nastpuje uskok logiczny) „mowie nienawici”.

Ta podjta z inicjatywy skrajnej lewicy deklaracja to ciekawe rdo wiedzy, jednak nie o Europie, ale o jej autorach i stanie polityki europejskiej. Jej pierwotny tekst zosta przez radykalnie lewicowych pomysodawcw uskrajniony poprawkami, ktre przegosowali z poparciem socjalistw, jednak wbrew liberalnej centroprawicy. W ostatecznym gosowaniu jednak i ta popara posusznie tezy, ktrym (jak wynikao ze wstpnych gosowa) bya w znacznym stopniu przeciwna. Wsplny front przeciw „nacjonalizmowi i populizmowi” ma jednak swoje wymagania i europejska klasa rzdzca jest mu posuszna.

eby dobrze zrozumie sens tego wydarzenia, warto przypomnie, czym by komunistyczny „antyfaszyzm”. Jego pierwotna formua z lat 20. XX w. polegaa na imputowaniu „faszyzmu” wszystkim przeciwnikom komunizmu. Faszyzm by epitetem i jednoczenie politycznym tem atakw nie tyle na rzd Mussoliniego, ile na demokratyczn lewic i innych antykomunistw. To wtedy powstao pojcie „socjalfaszyzmu”. W jzyku polskich komunistw oznaczao Polsk Parti Socjalistyczn. Faszystami byli tu wszyscy, ktrzy przeciwstawiali si komunistom.

W latach 30. XX w. pojcie to nabrao nowego sensu. Przeciwnikiem faszyzmu by tylko ten, kto zgadza si uczestniczy w sterowanych przez komunistw Frontach Ludowych. Komunici chwilowo przestali oskara wszystkich przeciwnikw o „faszyzm”, teraz antykomunistw oskarali o przychylno dla faszyzmu. Ten „antyfaszyzm” (jak celnie zauwaa Franois Furet) suy jeszcze jednemu: mia przysania masowe zbrodnie popeniane w latach 30. XX w. w Zwizku Sowieckim.

I wreszcie komunistyczny „antyfaszyzm” trzeciej generacji z lat 40. XX w., z okresu instalacji kolaboracyjnych rzdw komunistycznych w Europie rodkowej. Tutaj „faszyzm” zacz oznacza zbrojny opr wobec ZSRS i komunistycznej przemocy. Dla wzmocnienia efektu w Polsce obrocw niepodlegoci oskarano nie tylko o „sympatie do faszyzmu”, ale wprost o wspprac z hitlerowskimi Niemcami. Matryc tej kryminalnej kampanii by moskiewski proces szesnastu, gdzie o wspprac z nazistami oskarono przywdcw Polskiego Pastwa Podziemnego, ktrzy przez lata okupacji kierowali walk z Niemcami.

Obecna rezolucja wprost nawizuje do tamtych wzorw. Warto zwrci uwag na to, czego lewicowa wikszo nie chciaa w niej umieci. Odrzucono wniosek przestrzegajcy przed „umniejszaniem zbrodni nazistowskich lub komunistycznych”. Nie zgodzono si na wpisanie do rezolucji przestrogi „przed zrwnywaniem patriotyzmu ze skrajnym nacjonalizmem”. Odrzucono te w tekcie uwag wprost przypominajc, e „termin »faszyzm« jest zbyt czsto stosowany do dyskredytowania demokratycznej opozycji politycznej i uzasadniania niedopuszczalnych aktw przemocy”.

Ten „antyfaszyzm” ma cakiem konkretne cele polityczne, rwnie wobec Polski. Rezolucja – dosownie w przeddzie, bo na ostatnim posiedzeniu przed jubileuszem 100. rocznicy odzyskania niepodlegoci przez nasz kraj – pitnuje zorganizowan w ubiegym roku „w Warszawie z okazji dnia niepodlegoci Polski wielk demonstracj, w ktrej uczestniczyo ponad 60 tys. osb, [na ktrej] demonstranci nieli bandery z ksenofobicznymi hasami”. Pitnuje te „niektre pastwa czonkowskie”, gdzie publiczna telewizja uprawia „propagand jednej partii (...), a nawet podega do przemocy”. Wszystko to pokazuje mechanik tej propagandy, ktrej trybun europejska lewica uczynia Parlament. Nie jestem amatorem polityki informacyjnej prezesa Kurskiego. Za enujce uwaam przedstawianie go jako gwaranta politycznego pluralizmu. Jednak absurdem jest sugestia, e telewizja w Polsce czy na Wgrzech „nawouje do przemocy”! Takie twierdzenia kompromituj ich autorw i w sposb jaskrawy odsaniaj podobiestwo ich praktyk do „antyfaszyzmu” stalinowskiej propagandy. Rzecz jest powana – odczowieczenie wroga jest zawsze wstpem do przemocy – fizycznej, gdy stawia opr, moralnej, gdy ju nie bdzie w stanie si broni.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]