Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-12-2018
Jurek dla Interii: Od dawna zapowiadalimy potrzeb nowych instrumentw dla rodzin wielodzietnych

- To jest uhonorowanie rodzicw, ktrzy powicaj swj czas dzieciom i w zwizku z tym maj cay szereg ograniczonych moliwoci w yciu zawodowym - odnis si do propozycji Prawicy Rzeczypospolitej, 1000+ na kade trzecie i kolejne dziecko, europose tej partii - Marek Jurek. - Od dawna zapowiadalimy, e potrzebne s nowe instrumenty dla rodzin wielodzietnych i ten pomys to zadanie spenia - podkreli i przypomina podobny projekt PR z 2007 roku.

Marek Jurek w rozmowie z dziennikark portalu Interia.pl zwrci uwag, e dotychczas w programie 500+ „rodziny wielodzietne odbieraj jedynie 1/6 tej pomocy, a one s nadziej Polski”. - Kada rodzina, ktra ma wicej dzieci daje nam nadziej demograficzn, e bdziemy istnie jako nard. Poza tym kobieta, ktra wychowuje czwrk, pitk dzieci ciko pracuje w domu i to jest szansa na zagwarantowanie Polsce tego, co Francuzi nazywaj salaire maternel, czyli pensja macierzyska - podkreli. - To jest uhonorowanie rodzicw, ktrzy powicaj swj czas dzieciom i w zwizku z tym maj cay szereg ograniczonych moliwoci w yciu zawodowym - stwierdzi.

- Dzisiaj matka trjki dzieci dostaje 1000 z, bdzie dostawa 1500 z; matka czwrki dzieci dostaje 1500 z, bdzie dostawa 2500 z. 2500 z to nie s adne luksusy, a te kobiety ciko pracuj i przede wszystkim takie rodziny s potrzebne Polsce. Czas powicony dzieciom to jest inwestycja w wychowanie, w przyszo narodu, w warunki rwnie funkcjonowania naszych szk. Take ten program ma same poytki - powiedzia byy marszaek Sejmu. - Od dawna zapowiadalimy, e potrzebne s nowe instrumenty dla rodzin wielodzietnych i ten pomys to zadanie spenia - podkreli.

Polityk wyrazi nadziej, e przedstawiony przez Prawic Rzeczypospolitej projekt spotka si z odpowiednim poparciem. - Mymy zgaszali podobn poprawk 11 lat temu, wtedy kiedy przeprowadzilimy t najwiksz ulg w podatku PIT dla rodzin wychowujcych dzieci, t ulg 1200 z. Rzd wtedy proponowa 600 z, mymy zaproponowali 1200 z, to przeszo i okazao si nie tylko aktem solidarnoci wobec rodzin, ale bardzo korzystn dla gospodarki, dlatego e zwikszenie popytu wewntrznego kiedy przyszed kryzys, kiedy ograniczyy si moliwoci eksportowe okazao si bardzo korzystne dla polskich firm - przypomnia. - Pora naprawd zagwarantowa ten status potrzebny wielodzietnym rodzinom. To si wszystko wydaje duo, ale naprawd zastanwmy si rozsdnie: matka czwrki dzieci, ktra dostawaa 1500 z, bdzie dostawa 2500 z i to naprawd nie s adne luksusy. Ojciec ciko pracuje, eby zagwarantowa rodzinie przyszo. Wszystkie badania pokazuj, e ojcowie rodzin wielodzietnych s bardziej wydajnymi pracownikami, wic wszystkich zachcam do tego, eby spojrze na t spraw z punktu widzenia dobra narodu, sprawiedliwoci nalenej rodzinom wychowujcym dzieci i pragmatyzmu - powiedzia. - Poza tym pamitajmy, e im wicej dzieci, tym wiksze podatki pacimy - podatki pac nie tylko rodzice, ale te dzieci porednio, przez VAT. Im wiksze zakupy ywnoci, odziey, podrcznikw dla rodzin wychowujcych dzieci, tym wikszy podatek - doda.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]