Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-02-2019
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Wybr podstawowy

ROZMOWA z Markiem Jurkiem, posem do Parlamentu Europejskiego


Anna Ambroziak: Jedzi Pan po Europie, prezentujc projekt Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.


– Projekt konwencji przedstawiaem w Parlamencie Europejskim, w Zgromadzeniu Narodowym w Paryu, na konferencjach w Budapeszcie, w Zagrzebiu i w Rolduc w Holandii. Popar go Europejski Chrzecijaski Ruch Polityczny. Bardzo wane jest, e projekt by przedstawiony rwnie na zebraniu biskupw Europy rodkowej w Bratysawie, w ktrym uczestniczyli przedstawiciele Konferencji Episkopatw od Polski i Ukrainy po Soweni i Wochy.


Czy hierarchowie przyjli jakie stanowisko?


– rodkowoeuropejscy biskupi zaapelowali do rzdw o nieratyfikowanie konwencji stambulskiej i wypowiedzenie jej przez te pastwa, ktre j ju ratyfikoway. A Midzynarodowa Konwencja Praw Rodziny adresowana jest do rzdw, ktre wspprac midzynarodow chc oprze na rzeczywicie uniwersalnych wartociach: szacunku dla ycia, wychowania, rodziny.


Co waciwie gwarantuje konwencja?


– Przede wszystkim potwierdza zasadnicz rol rodziny jako pierwszej wsplnoty spoecznej, ktr pastwo ma wspiera, ale ktrej wolnoci nie moe narusza. Uznaje monogamiczne maestwo za fundament rodziny i jej praw, a uczestniczce w niej pastwa deklaruj solidarno w obronie wycznego statusu prawnego naturalnego maestwa, szczeglnie wobec presji zagranicznej na uznawanie za maestwa zwizkw homoseksualnych. Gwarantuje wychowawcze prawa rodzicw i ich decydujcy wpyw na kierunek edukacji szkolnej i na programy nauczania. Potwierdza prawo rodzin do solidarnoci materialnej ze strony pastw. Chroni kobiet przed jakkolwiek presj aborcyjn i potwierdza prawo dziecka do ochrony w kadej fazie ycia.


Jakie s reakcje na zapisy tego dokumentu?


– Wszdzie syszaem gosy poparcia, bo do tej pory musielimy uzasadnia obron praw rodziny jedynie kultur narodow i prawami do suwerennych decyzji pastwa, co oczywicie jest argumentacj wan, ale za sab wobec uniwersalistycznych pretensji ideologii gender i jej wywrotowej presji na polityk pastw. Genderowcy powouj si na prawa czowieka. Jeli my nie zaczniemy mwi wprost o uniwersalnym znaczeniu rodziny, o tym, e prawa czowieka – jak uczy wity Jan Pawe II – wyraaj si przede wszystkim w prawach religii, rodziny i narodu, e s z nimi wspistotne – nie obronimy naszej cywilizacji. I bardzo wana jest solidarno pastw w ochronie tych uniwersalnych zasad, a przede wszystkim wzajemne wsparcie w ich wykonywaniu. We wszystkich pastwach, gdzie konwencj przedstawiaem, syszaem, e taki dokument jest bardzo potrzebny i e dobrze, e w kocu si pojawi.


Bya zgoda co do tego, e Midzynarodowa Konwencja Praw Rodziny powinna zastpi genderow konwencj stambulsk?


– Midzynarodowa Konwencja Praw Rodziny jest alternatyw i ochron przed genderow konwencj stambulsk. W pierwszym rzdzie jej adresatem s pastwa, ktre konwencji genderowej nie przyjy, w drugim za te, ktre j wypowiedz. Na t decyzj ze strony wadz czekamy. aden z tych mocnych argumentw, ktre sformuowali przeciw konwencji stambulskiej przedstawiciele obecnych wadz, bdc w opozycji, nie straci na aktualnoci. Wrcz przeciwnie. Konwencja, po przystpieniu do niej Unii Europejskiej, jest tym groniejsza, e moe by przedmiotem codziennej presji ze strony unijnych wadz. Pamitajmy jednak, e cigle sze pastw Europy rodkowej konwencji tej nie ratyfikowao. Dla nich propozycja alternatywna jest bardzo wana, ale przede wszystkim Polska musi jak najszybciej do nich doczy.


Jak polscy politycy przyjli projekt prorodzinnej konwencji?


– Projekt konwencji bardzo dobrze przyjli ministrowie spraw zagranicznych i rodziny, minister Elbieta Rafalska i minister Jacek Czaputowicz. Wsparcie dla tej inicjatywy wyrazi rwnie Prezydent Rzeczypospolitej. Wadze musz odpowiedzie sobie, jakiej roli dla Polski chc w Europie. Czy mamy budowa oparcie dla naszych zasad i wartoci, krg pastw i nurt opinii, ktry bdzie nas wspiera i chroni w deniu do zachowania cywilizacji chrzecijaskiej, czy po prostu chcemy by, jak powiedzia prezes PiS Jarosaw Kaczyski, za pitnacie lat tacy jak Niemcy. To jest wybr podstawowy, ale jeli pozostaniemy bierni – za par lat nie bdziemy mie adnego wyboru.


Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.

» Powrt


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]