Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-02-2019
Go Niedzielny - Jurek: Czas przebudzenia?

Opinia spoeczna nie zwraca uwagi na wypowiedzi politykw, tymczasem sprawy zaszy naprawd daleko.

Min rok, wic znw jest okazja do zastanowienia si, gdzie stoimy. Dokd zmierza Polska i nasza cywilizacja? Unia Europejska po decyzji Wielkiej Brytanii o odejciu znalaza si na rozdrou. Jej wadze mogy dostosowa polityk do rzeczywistych oczekiwa narodw Europy. Uznay jednak, e to narody powinny dostosowa si do polityki wadz Unii. W ostatnich miesicach coraz czciej powtarzajcym si motywem debaty publicznej staa si armia europejska, narzdzie „suwerennoci europejskiej”, ktra – jak powiedzia Jean-Claude Juncker – „jest naszym przeznaczeniem”.

Przecitny Europejczyk jeszcze w poowie lat dziewidziesitych nie wierzy, e za par lat nie bdzie marki, franka, lira. Podobnie dzi. Opinia spoeczna nie zwraca uwagi na wypowiedzi politykw, tymczasem sprawy zaszy naprawd daleko. Nie chodzi tylko o deklaracje kanclerz Merkel i oficjalnego kandydata na przyszego przewodniczcego Komisji, Manfreda Webera. Ju rok temu jeden z dyrektorw w Komisji Europejskiej, Herald Ruijters, wyzna, e „efektywna obrona europejska” powinna powsta ju za siedem lat. Nie udmy si, e bdzie to przedmiotem normalnej dyskusji. Klasa rzdzca dzi w Unii debaty politycznej nie uznaje; kad krytyk traktuje jako „populizm”, kad obron suwerennych kompetencji pastw – jako „nacjonalizm”. W ubiegym roku sam Donald Tusk zosta przez innych liderw UE (chwilowo) oskarony o nastawienie „antyeuropejskie”, gdy wyrazi sceptycyzm wobec sankcji finansowych nakadanych na pastwa za nieprzyjmowanie delegowanych przez Uni imigrantw. Ci, ktrzy krytykuj pomys armii europejskiej, zostan jutro uznani za „wrogw Europy”. Trzeba to przyj do wiadomoci i wycign wnioski. Pierwszy jest najprostszy: bez politycznej, gbokiej wymiany wadz Unii nie bdzie zmiany jej polityki.

Narody nie chc rezygnowa ze swej wolnoci, z prawa ksztatowania swego ycia i ich gos odzywa si czsto w najmniej spodziewanych miejscach i momentach. Mark Rutte, premier Holandii, wystpi przeciw pomysom wyposaenia Parlamentu Europejskiego w prawo nakadania podatkw na obywateli pastw Unii i w prawo Komisji Europejskiej do zacigania (faktycznie w imieniu pastw) europejskiego dugu. To stanowisko momentalnie popary pastwa skandynawskie, batyckie i Irlandia. Pastwa Europy wcale nie zgadzaj si z sugerowanym przez wadze Unii wnioskiem, e unifikacja polityk gospodarczych to „oczywista konsekwencja” unifikacji walutowej.

Nie bdzie jednak naprawd gbokich zmian w Europie (wic rwnie wymiany wadz Unii) bez przebudzenia poczucia odpowiedzialnoci za dobro wsplne narodw, bez zmian moralnych, bez wzniesienia si ponad egoizm konsumpcji. Niestety, u nas by to rok upartej obstrukcji wadzy wobec prawa do ycia. Prawie dwa lata temu Jarosaw Kaczyski owiadczy, e „zakaz aborcji eugenicznej ma szanse na wprowadzenie w stosunkowo nieodlegym czasie”. Mijay miesice, zapowied „nieodlegej” zmiany stawaa si coraz bardziej odlega i wiosn tego roku abp Marek Jdraszewski owiadczy, e „mamy prawo oczekiwa podjcia szybko wszystkich niezbdnych [dziaa], aby chroniono ycie dzieci, [ktre] s ju dotknite jak chorob”. Arcybiskup wyrazi te nadziej, e „ludzie odpowiedzialni za polityk naszego pastwa wsuchaj si w gos obywateli, ktrzy mwi jednoznacznie: stop aborcji”. Na to wane owiadczenie minister Marek Suski odpowiedzia, e „jeeli mamy si wsuchiwa w gos spoeczestwa, to zdecydowana wikszo jest przeciw”. Szef Gabinetu Politycznego Premiera, reprezentujcy wic nie tylko siebie, z dum owiadczy rwnie, e jest „jednym z nielicznych posw, ktrzy nie gosowali za zaostrzeniem prawa aborcyjnego”, wskutek czego mia „okupacj biura (poselskiego) przez pewn organizacj pro life”. Polacy wierni cywilizacji ycia cigle pytaj, „kiedy oni to uchwal”, tymczasem caa ta obstrukcja trwajca od niemal trzech lat – niezalenie od tolerancji dla za, ktre dzieje si cay czas – wyrzdzia ju niepowetowane straty w sferze opinii publicznej. Wadza sugeruje, e czeka na korzystn zmian nastrojw spoecznych, tymczasem sama wytrwale zmienia je na gorsze.

I skutki spoeczne s widoczne. Tylko w ostatnim czasie – mimo intensywnych zmian sdowych – polskie sdy dwukrotnie uznay zagraniczne dokumenty „ojcostwa” kobiet yjcych w zwizkach lesbijskich. Tego typu wydarzenia nie wywouj ju protestw, w kadym razie nie takich jak awantury wok skadu Trybunau Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sdownictwa. Kto zoliwie powie, e zadziaao osawione „wahado”, i bdzie mia sporo racji. Przede wszystkim jednak przestaa dziaa opinia katolicka i czas j obudzi.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]