Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-02-2019
Go Niedzielny - Jurek: Waciciele Europy

Bd tak „jednoczy Europ”, a j zupenie podziel.

Nie ustaj starania o utworzenie armii europejskiej. Kanclerz Angela Merkel powiedziaa o tym otwarcie, potwierdzi to Manfred Weber (gwny kandydat na przyszego przewodniczcego Komisji Europejskiej), a urzdnicy Komisji mwi jeszcze wicej. Komisja Europejska wybrana w tym roku ma powoanie wojska europejskiego przygotowa, a kolejna – uruchomi je. Ale, jak mwi profesor Julian Lindley-French, „nie ma europejskiej armii bez europejskiego rzdu”. Gdy zacznie si j tworzy, sama w sobie stanie si argumentem dla zaboru przez wadze Unii Europejskiej kolejnych kompetencji pastw narodowych. Co wicej, w poszczeglnych krajach stanie si argumentem za „niedublowaniem” wydatkw obronnych, wic za ich zmniejszeniem i stopniow likwidacj narodowych si zbrojnych. Na koniec atrybuty pastwa bdzie miaa jedynie Unia, pastwom pozostanie tylko nazwa.

Wspprac szanujcych si suwerennych pastw powinna rzdzi prosta, logiczna zasada: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych zasad i interesw. A jak naprawd dzi to wyglda? Zacznijmy moe od historii. Nie mamy wsplnej pamici. Dla Jeana-Claude’a Junckera, chadeckiego przewodniczcego Komisji Europejskiej, Karol Marks to wielki filozof, a Fidel Castro to bohater. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego za w projekcie rezolucji rosyjskiej (zawierajcym spor porcj postulatw z zakresu praw czowieka) wzbrania si przed umieszczeniem prostych stwierdze faktw, e „przywdcy bolszewiccy w Rosji cigle otoczeni s kultem publicznym, a obecne wadze Rosji wielokrotnie wypowiaday si w sposb gloryfikujcy Zwizek Sowiecki, w tym nawet polityk midzynarodow Stalina”.

W najbardziej praktycznych dziedzinach nie jest lepiej. Komisarz Awramopulos owiadczy, e jeli w sprawach imigracyjnych „zabraknie wartoci i solidarnoci – nie mona mwi o Europie”. Krtko mwic: Europa to imigracja, nie ma integracji bez imigracji. Z kim zatem ta integracja? Cay czas trwa nacisk wadz Unii Europejskiej na pastwa, ktre nie chc ratyfikowa genderowej konwencji stambulskiej. A jej przeciwnikom przewodniczcy Timmermans zarzuca, e „wartociami rodzinnymi chc usprawiedliwia przemoc w maestwie”. Frans Timmermans nie wyjani, ktre to z rzdw Europy aprobuj maesk przemoc. Powiedzmy otwarcie, takie insynuacje to – mwic urzdowym jzykiem Unii Europejskiej – czysta „mowa nienawici”.

Nie darmo Viorica Dncil, premier Rumunii, prezydujcej obecnie w Unii Europejskiej, skary si, e w Unii s rwni i rwniejsi, e „nie jestemy traktowani na rwni z innymi krajami”. Wida to rwnie na poziomie zwykych praw budetowych. To, co naley si innym – wobec pastw Europy rodkowej jest traktowane jako aska. Trzy miesice temu w Brukseli Guy Verhofstadt zainaugurowa europejsk kampani billboardow przeciw rzdowi Wgier. Na wielkim plakacie premier Orbn wyciga rce nad stosem banknotw, a podpis gosi: „Najpierw wzi nasze pienidze, teraz chce zniszczy Europ”. Verhofstadt najwyraniej budet Unii uwaa za „swoje pienidze”. A „niszczenie Europy”, ktre zarzuca Wgrom, polega na tym, e rzd Wgier najlepiej wywizywa si z obowizkw ochrony europejskich granic przed nielegaln imigracj. Ale dla Verhofstadta obowizki europejskie nie wynikaj z obowizujcych traktatw, tylko z ideologii, ktra okreli ksztat przyszych dokumentw.

Timmermans, Verhofstadt, Awramopulos nie d do adnej „jednoci europejskiej”, bo przeciw poszczeglnym pastwom Europy prowadz zajade kampanie. Tu nie ma miejsca na jakiekolwiek prby porozumienia. Kto nie popiera ich polityki – jest antyeuropejskim nacjonalist. I bd tak „jednoczy Europ”, a j zupenie podziel. O tym, e s do tego gotowi, mwi zreszt sam Donald Tusk. W przemwieniu w Akwizgranie, w czasie podpisywania paktu niemiecko-francuskiego, sugerowa, e w najwikszych pastwach Europy nastpuje „utrata wiary w integracj Europy jako caoci”, e wsppraca francusko-niemiecka moe by „alternatyw dla wsppracy caej Europy”, e podejmowana jest „zamiast integracji”. Warto wic si zastanowi, skd naprawd nadciga „exit”. Nie brexit czy polexit, ale euroexit politykw, ktrzy samych siebie uwaaj za Europ, wic nie potrzebuj jej pastw i narodw. Ponadto czas wycign polskie wnioski. Jeli politycy dzi okrelajcy kierunek Unii nie licz si z Europ rodkow – musi si organizowa (dokadnie tak jak oni w traktacie akwizgraskim). Jeli podwaaj fundamenty naszej cywilizacji – musimy Polsk konkretnie chroni i wzmacnia. Poczwszy od zawarcia Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]