Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-10-2008
Rozmowa z Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, byym marszakiem Sejmu, rozmawia Jacek Dytkowski z Naszego Dziennika

Jaka powinna by reakcja polskiego rzdu na przeladowania chrzecijan w Indiach?
- Polska powinna wystpowa o energiczn akcj Unii Europejskiej na rzecz przeladowanych indyjskich chrzecijan. wietn okazj stworzya do tego deklaracja woskiego ministra spraw zagranicznych Franco Frattiniego, ktry zapowiedzia postawienie sprawy praw czowieka w Indiach na obradach Rady Europejskiej. Jednoczenie dwa dni temu obradowaa Rada Unia Europejska - Indie, wic dwukrotnie pojawia si moliwo podjcia tej sprawy. Wadze Indii powinny wiedzie, e Europa spraw wolnoci Kocioa i praw chrzecijan traktuje jako zasadniczy problem praw czowieka. Dlatego naley pyta wadze indyjskie, dlaczego akceptowane s w yciu publicznym ugrupowania odwoujce si do nienawici antychrzecijaskiej? Czy rzd centralny wpywa na wadze stanowe, by przeciwstawiay si aktom przemocy? Czy sprawcy aktw gwatu zostali ukarani? Czy udzielono koniecznej pomocy humanitarnej chrzecijanom, ktrzy stracili mienie i domy? Takie konkretne i stae zainteresowanie powinno uwiadomi wadzom Indii, e dla opinii europejskiej poszanowanie praw chrzecijan jest spraw zasadnicz.

Jak rol w kontekcie tej dramatycznej sytuacji chrzecijan w Indiach widzi Pan dla polskiego parlamentu?
- Na rozpocztym wczoraj posiedzeniu Sejmu Izba powinna jak najszybciej przyj rezolucj potpiajc zbrodnie popenione na hinduskich chrzecijanach, apelujc o aktywn pomoc przeladowanym do organizacji midzynarodowych, w ktrych bierzemy udzia, oraz wzywajc rzd Rzeczypospolitej do podejmowania idcych w tym kierunku inicjatyw na wszystkich waciwych forach - jak Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych czy Rada Europejska.

"Nasz Dziennik", 2 padziernika 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]