Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
11-03-2009
Apel do Premiera Donalda Tuska w związku z działalnoscia minister Elżbiety Radziszewskiej

Prawica Rzeczypospolitej zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o informację na temat wykonywania przez minister Elżbietę Radziszewska funkcji pełnomocnika do spraw równego statusu.

Środowiska lewicowe podniosły problem braku reakcji minister równouprawnienia na tzw. sprawę Agaty. Sprawa ta istotnie wymaga wyjaśnień, bo obowiązujące prawo konsekwentnie chroni matkę przed naciskami aborcyjnymi. Media informowały, że takie naciski miały miejsce wobec młodej matki. Informowały o jej osobistych zapiskach, w których wyraźnie potwierdzała chęć ratowania swego dziecka. Według dostępnej nam wiedzy informacje te, zobowiązujące władze publiczne do ratowania wolności matki i życia jej dziecka, zostały przez kierowany przez Pana rząd zupełnie zignorowane.

Podobnie jest dziś, w trakcie sporów na temat poczęć in vitro. Debata ta została potraktowana przez wiele ośrodków opinii jako pretekst do głoszenia tezy o braku jakichkolwiek reguł prawnych nie tylko dotyczących sztucznych poczęć, ale również ochrony dzieci poczętych tą drogą. To teza zupełnie fałszywa, bo przecząca prawom przysługującym dziecku poczętemu, zawartym w polskim prawie.

Sprawy te bezpośrednio dotyczą zagadnień równouprawnienia, ponieważ są przykładem drastycznej dyskryminacji dzieci poczętych. Dyskryminacji - w obu przypadkach - nie wynikającej z prawa, ale polegającej na uchylaniu prawa na rzecz ideologii "prawa do aborcji" czy na nadrzędności ideologii "potrzeby społecznej in vitro" nad przepisami prawa chroniącymi życie dziecka od momentu poczęcia, bez żadnego rozróżniania na dzieci poczęte in vitro i in ventre.

Walka z dyskryminacją dzieci nienarodzonych, a szczególnie poczętych in vitro, jest oczywistym wyzwaniem dla działań na rzecz równouprawnienia i poszanowania powszechnego prawa do godności i życia.

Jeżeli minister unika podejmowania działań przeciw jawnym przypadkom dyskryminacji - powstaje pytanie do czego służy jej urząd? Tym bardziej, że utrzymywanie urzędu minister Radziszewskiej generuje poważne wydatki budżetowe w czasach ograniczeń wydatków państwowych, uderzających nawet w ochronę zdrowia.

Prosimy więc Pana Premiera o odpowiedź, jaki jest faktyczny zakres kompetencji Pani minister i jakie są społeczne racje przemawiające za utrzymywaniem tego urzędu?

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej -
dr Małgorzata Bartyzel
Lucyna WiśniewskaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]