Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-03-2009
"Chrzecijaskie sprawowanie wadzy"

O wadzy i polityce z byym marszakiem Sejmu RP Markiem Jurkiem rozmawia ks. Jacek Molka

KS. JACEK MOLKA: – Obiegowa opinia podpowiada, e sprawowanie wadzy prawie zawsze deprawuje czowieka. S na to liczne przykady. Czy tak rzeczywicie jest?


MAREK JUREK: – Polityka to po prostu praktyczny wyraz patriotyzmu. Ale niosc korzyci – rzeczywicie czsto wykoleja ludzi. Najtrudniej ludziom pogodzi si z tym, e dobra polityka czsto wymaga rezygnacji z pokus wadzy. Niektrzy ludzie pytaj wtedy: – To po co polityka, skoro nie ma korzyci – po co si ni zajmowa? Ta pokusa – ucieczki w prywatno, zawistnej nieufnoci do zaangaowania publicznego – to zawsze druga strona zagroe wadzy. Apolityczno te bywa bardzo czsto interesowna. A polityk trzeba si zajmowa po prostu dlatego, e wobec Polski, wobec cywilizacji chrzecijaskiej mamy obowizki. Mamy obowizek zabiega o dobro Polski i caego chrzecijastwa. Ponosimy odpowiedzialno za ich stan. Jan Pawe II mwi wrcz o polityce jako o powoaniu i zachca cay Koci, by budzi takie powoania wrd katolikw. W wolnym pastwie powinnimy wadz sprawowa i mie na ni wpyw. Tylko e te nie za wszelk cen. Jan Pawe II i Benedykt XVI wskazali nowe wyzwanie, ktre dla caej Europy i dla dobra wsplnego kadego narodu pojawio si po upadku komunizmu – dyktatura relatywizmu, odrzucenie wpywu norm Dekalogu, zasad cywilizacji chrzecijaskiej z ycia publicznego. Chrzecijanom proponuje si kariery, dajc od nich, by zapomnieli o wartociach spoeczestwa chrzecijaskiego. A bez nich nie mona broni ani praw rodziny, ani tosamoci narodowej, ani solidarnoci europejskiej.

Peen tekst wywiadu znajduje si na stronie www.niedziela.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]