Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-07-2007
Wybory najwczeniej za dwa miesice, najpniej za dwa lata

Jacek akowski: Caa Polska zastanawia si, kiedy bd wybory. A Pan jak sdzi?

Marek Jurek: Najwczeniej za dwa miesice, najpniej za dwa lata.

Mwi Pan to z umiechem. Ja te zadaj to pytanie z umiechem. Czy to jeszcze jest dramat polityczny, czy to jest ju farsa?

Sytuacja generalnie jest mao przyjemna, dlatego, e mona odnie wraenie, e wszystko, co si dzieje jest rozgrywaniem jakiej ambicji i woli wadzy a z drugiej strony reakcji psychologicznych wrcz paru liderw partyjnych. Tak ten parlamentaryzm jest skonstruowany, e parlament, ktry powinien wyoni przynajmniej dwie, trzy moliwe wikszoci i powinien by przygotowany na rne awarie w koalicji, staje na brzegu zdolnoci pracy, dlatego, e doszo do tych napi midzy premierem i wicepremierem w gruncie rzeczy przecie o to chodzi.

Ale te doszo do napi midzy premierem a najwiksz parti opozycyjn, czyli PO, miedzy premierem a drug parti opozycyjn, czyli SLD.

Ja myl, e to s sprawy merytoryczne. Ja nawet broniem bardzo tej decyzji i do tej pory uwaam j za bardzo waciw, decyzji premiera Kaczyskiego, kiedy prawie rok temu usun z rzdu wicepremiera Leppera. Wbrew temu, co wtedy mwia, pisaa wikszo komentatorw, to nie bya kwestia tego, e obie strony nawzajem obrzuciy si ostrymi sowami. To bya obrona rwnowagi budetowej i premier podj bardzo zdecydowan i racjonaln decyzj w sytuacji, gdy wicepremier chcia stan na czele czego w rodzaju zwizku zawodowego ministrw, popierajc wszystkie aspiracje budetowe i tworzc jaki ksiycowy deficyt budetowy. To wtedy byo racjonalne. A dzisiaj tak naprawd nie spieramy si o polityk. Spr miedzy rzdem a opozycj w moim przekonaniu jest sporem o dwie koncepcje polityki w wielu sprawach, natomiast oprcz tych, w ktrych niestety rnicy nie ma, dlatego, e rzd nie realizuje swoich deklaracji. Mwi o takich sprawach, jak polityka pro rodzinna, czy na przykad konstytucja europejska. Ale w innych sprawach to jest spr rzeczywisty. Natomiast spr wewntrz koalicji jest sporem dla mnie gorszcym i ja tylko szczliwy jestem, e mog po decyzji o opuszczeniu partii rzdzcej, patrze troch z boku na to.

Ale to te jest rdo pewnego blu gowy, jak zgaduj, bo sondae nie wskazuj, eby Prawica Rzeczypospolitej moga wej do Sejmu samodzielnie. Wczoraj dowiedzielimy si, e rozmawia Pan z rnymi potencjalnymi koalicjantami. Jak Pan sobie wyobraa swj udzia w wyborach, gdyby odbyy si trzydziestego wrzenia, czyli w najbardziej prawdopodobnym dzi terminie?

Jestemy przygotowani na udzia w szybkich wyborach. Oczywicie, jeli taka bdzie decyzja premiera, chocia to byaby za decyzja, bo tak naprawd wybory trzydziestego wrzenia mogyby wynikn wycznie z tego, e Jarosaw Kaczyski zdecydowaby si poprze wniosek SLD o skrcenie kadencji. Ja pamitam rok 1993, kiedy PC wsplnie z lewic postkomunistyczn obalay rzd Hanny Suchockiej, co otworzyo na dwanacie lat drog do wadzy, do wpywu postkomunistw. Poparcia wprost wniosku SLD o skrcenie kadencji, ja sobie nie wyobraam. Gdyby to si stao, to stao by si co bardzo zaskakujcego i w konsekwencjach bardzo zego. My oczywicie na ten wariant jestemy przygotowani. Uwaam, e byoby to niedobre, ale jestemy przygotowani. Natomiast sondae s wane, ale to jeszcze nie wybory. My istniejemy ledwie sto dni. Prawica Rzeczypospolotej, moja partia powstaa sto dni temu. Prowadzimy rwnie swoje badania. Wielu ludzi, ktrzy zgadzaj si z naszymi pogldami, deklaruje zaufanie do moich decyzji i nie identyfikuje jeszcze nazwy z, ludmi ktrzy parti tworz. Wymaga to pracy. Pan najlepiej o tym wie, bo kwestie komunikacji spoecznej i mediw to s ju sprawy dosy spokrewnione.

Gdyby to by trzydziesty wrzenia to ju niecae sto dni byoby przed Panem, raczej szedziesit do ciszy wyborczej. Zatem z kim musiaby Pan chyba szuka sojuszu. Czy te rozmowy, ktre Pan prowadzi do czego doprowadziy?

Dla mnie jest oczywiste, e w Polsce jest potrzebna prawica, dlatego, e jest potrzebne rzeczywiste a nie pozorowane zaangaowanie.

Ale z kim by Pan poszed? Z PiS, z PSL?

Powtrz, e jest oczywiste, e potrzebna jest prawica. Jeeli si spotkamy po decyzji za dwa miesice, za p roku, czy po decyzji podjtej w konstytucji, e wybory s za dwa lata, to na pewno si Pan dowie.

Ile jest prawdy w tym, e powstaje jaka konfiguracja z Panem, z marszakiem Payskim, moe Marcinkiewicz, moe Rokita? Jak jest z t parti? Prbujecie cos takiego tworzy? Jest taka perspektywa? S takie rozmowy?

Jeszcze raz powtrz prawica w Polsce na pewno jest potrzebna.

Ale w Polsce jest tylko prawica, bo jest PO, jest LID, ktry jest prawicowy, jest PiS, LPR.

W Polsce wszystkie wybory od 1990 roku byy wygrane dziki temu, e odwoywano si do wyborcw o pogldach prawicowych, ale z polityka potem byo rnie. W Polsce potrzeba gbokiej reformy politycznej dzisiaj. Parlamentaryzmowi trzeba przywrci rzeczywiste znaczenie. Trzeba przywrci sens przekona w polityce. Zdolno parlamentu do kontroli rzdu. Teraz parlament targany jest przez kilku bossw partyjnych w rone strony, jest jak lina, ktr si przeciga w jedn i drug stron. To mona zmieni. My przygotowalimy pakiet reformy politycznej, mamy podpisy pod ustaw o zmianie finansowania partii politycznych, zniesienie przymusowego finansowania.

To znaczy?

Partie dostan mniej pienidzy, ale tyle, ile spoeczestwo uwaa, e powinny dosta. W tej chwili partie dostaj z budetu na pi lat pienidze, dlatego, e kiedy tam wygray wybory i nie podlega to adnej weryfikacji. My uwaamy, e trzeba wprowadzi rwnolegy do mechanizmy 1% na organizacje pozarzdowe, mechanizm 1% na partie polityczne. Jeli kto chce, eby pienidze, ktre oddaje, trafiy do wybranej partii politycznej, to tam id. Ale za rok moe tych pienidzy w ogle nie da i partie dostaj tyle pienidzy, ile spoeczestwo uwaa, e powinny dosta. Nie jest to w aden sposb gwarantowane.

To jest liberalne rozwizanie. Pan sta si liberaem?

Dlaczego liberalne? Liberalizm to jest dowolno moralna a reszta to jest wolno.

Chodzi tu o ten 1%, ktry w przypadku pana Kulczyka jest wart troch wicej, ni w przypadku pielgniarki. Std wniosek, e partia popierana przez zamonych, miaaby nieporwnanie wiksze budety.

Zna Pan struktur PIT-u. Jeeli kto zgosi poprawk, to Sejm bdzie o takiej poprawce decydowa. To jest mechanizm powszechnie korzystny. Podatnicy nic nie trac, bo to s pienidze jadce do budetu. Partie prawdopodobnie dostan mniej, bo w tej chwili partie dostaj dziewidziesit milionw zotych rocznie a organizacje pozarzdowe dostaj decyzjami adresowymi dostaj szedziesit milionw zotych, czy prawdopodobnie powstaaby oszczdno w budecie i dostan ci, ktrym spoeczestwo chce da bez adnej gwarancji, e to s pienidze na odtworzenie wadzy. Zgodnie z artykuem jedenastym Konstytucji, partie to zrzeszenia dobrowolne, ktre powinny powstawa do wywierania wpywu na decyzje rzdzcych. I ten mechanizm powinien to wspiera, a nie odtwarzanie raz zdobytej wadzy. Druga rzecz to reforma wyborcza. Prowadzenie realnej polityki na rzecz rodziny. Oddziaywanie na polityk europejsk, by ksztatowa solidarn Europ szanujc interesy Polski i innych krajw rodkowoeuropejskich. Prawica jest Polsce potrzebna.

Nich Pan powie wyborc. Czy mog na przeomie wrzenia i padziernika jecha na wakacje, nie ryzykujc, e strac prawo gosu w wyborach?

Sam chciabym wiedzie. To praktycznie dzisiaj zaley od paru ludzi. Jestemy w takiej sytuacji, e tak naprawd, jeeli premier Kaczyski zdecyduje si poprze wniosek opozycji o skrcenie kadencji, to te wybory bd. Jeeli premier ma mie w Polsce taka wadz, jak w Wielkiej Brytanii, gdzie decyzja o tym, e premier wnioskuje do krlowej, jest rozwizaniem parlamentu, to wpiszmy to do konstytucji. Ale parlamentowi zagwarantujmy rzeczywist funkcje przedstawicielstwa spoecznego a nie przedstawicielstwa interesw paru bossw partyjnych.

Jarosaw Kaczyski sta si bossem partyjnym?

W Polsce rzdzi paru bossw partyjnych. Kiedy ja pracowaem nad zmianami w konstytucji, rozmawiaem z wieloma posami ze strony koalicji i opozycji i wiem, jak bardzo posowie poddani s kurateli politycznej w realizacji swoich przekona. A to zupenie znosi odpowiedzialno spoeczna Parlamentu. Mimo tych wszystkich zjawisk gorszcych, ktre si w Lidze dziej, ja wol si emocjonowa Orange Ekstraklas i o sezonie mwi w wypadku otwarcia Orange Ekstraklasy.

Czy polityka jest gorsza od Orange Ekstraklasy?

Nie. Moe jest bardziej przykra, bo od polityki wicej oczekujemy. W polityce takie zjawiska, jak w pice nonej nie wystpuj. Tu musimy by sprawiedliwi.


Rozmawia Jacek akowski

Posuchaj wywiad.

rdo: TOK FMCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]