Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-08-2007
Monika Olejnik rozmawia z Markiem Jurkiem

Monika Olejnik: A gociem Radia Zet jest Marek Jurek, dawniej marszaek sejmu, a obecnie lider Prawicy RP.

Marek Jurek: Nie, Prawicy Rzeczypospolitej, przepraszam za rytualne wyjanienie, ale Prawica RP to jest portal internetowy, ktry w adnym wypadku nie reprezentuje naszej partii.

Monika Olejnik: No, chciaam tak skrci, dobrze.

Marek Jurek: Jestem przewodniczcy Prawicy Rzeczpospolitej, dzie dobry pani, dzie dobry pastwu.

Monika Olejnik: Panie marszaku, jak pan wie pana nastpca likwidator, nie zgadza si na komisje ledcze, susznie robi?

Marek Jurek: Korzysta ze swoich uprawnie.

Monika Olejnik: Ale, ja wiem, takie ma uprawnienia, nie mwimy, e nie ma takich uprawnie, czy susznie robi.

Marek Jurek: Powiem otwarcie, e ja nie jestem entuzjast tych komisji ledczych, przynajmniej w tym momencie, z wielu wzgldw. Gdyby praca tych komisji zastopowaa zainteresowanie opinii publicznej i organw cigania sprawami, o ktrych tam jest mowa, spraw mierci p. pani minister Blidy, czy spraw afery gruntowej. Nawiasem mwic, o aferze gruntowej to ju dzisiaj mao kto pamita w wyniku tego acucha kolejnych tam oskare, pomwie, itd. Ale w tych dwch sprawach toczy si dua debata publiczna, w moim przekonaniu komisje dzisiaj powikszayby zamieszanie publiczne, nie prowadziyby do wyjcia kryzysu, a nie pomagayby go rozwiza. Wic marszaek korzysta ze swoich uprawnie w sejmie. W cigu p roku i tak musiay by podjte, zapewne byyby podjte wczeniej, wic tutaj nic nie jest ostateczne.

Monika Olejnik: Zgadza si pan z marszakiem. Ale „Gazeta” przypomina dzisiaj, jak to pan namawia panie marszaku do tego eby bya komisja w sprawie Rywina, jak pan przekonywa, e ta komisja „my traktujemy ca t spraw rwnie jako test na stosunek do demokracji SL” i SLD zgodzio si wtedy na komisj, a PiS si nie chce zgodzi.

Marek Jurek: Pani redaktor, ja byem autorem pierwszej uchway w sprawie komisji Rywina, autorem i referentem tej uchway.

Monika Olejnik: No wanie.

Marek Jurek: Take to by mj projekt ledztwa parlamentarnego. Tam bya sprawa inna. Tam, pamita pani o co chodzio, tam chodzio o sterowanie przez wadz publiczn mediami publicznymi i prb zawaszczania kontroli nad mediami prywatnymi, dlatego e przedmiotem...

Monika Olejnik: Tak, ale w komisji Orlenowskiej nie chodzio ju o media, tylko o inne sprawy.

Marek Jurek: O bezpieczestwo narodowe tam chodzio.

Monika Olejnik: A tutaj chcemy si dowiedzie, jak dziaaj suby, nie powinnimy wiedzie?

Marek Jurek: Ja tylko mwi, e marszaek korzysta ze swoich uprawnie, a kade ugrupowanie parlamentarne ma prawo do swojej opinii w tej sprawie. Jeeli chodzi o moje ugrupowanie to akurat ma stosunek sceptyczny do tych komisji. Prawica Rzeczpospolitej ma stosunek sceptyczny i nie popiera powoania ich w tej chwili. Ale co bdzie dalej zobaczymy, to w sejmie nie przepada, take toczy si debata, ja doskonale rozumiem zainteresowanie wszystkich osb i aczkolwiek z niechci i niesmakiem, no to sam ledz to wszystko, no bo to ju dzisiaj jest jak nag po prostu.

Monika Olejnik: Myl, e opinia publiczna ma prawo wiedzie czy kamie Kaczmarek, czy kamie Ziobro, czy kamie Lepper kto kamie w tej sprawie, opinia publiczna powinna si dowiedzie tego.

Marek Jurek: Na wywiad ministra czy waciwie premiera nominata Kaczmarka to przykro byo patrze na wywiad z pani w TVN, dlatego, e tam pewne fakty, rozbienoci midzy poszczeglnymi ankietami personalnymi wyszy.

Monika Olejnik: No dobrze, ale s te takie rozbienoci, ktre mwi o tym, e pan minister, byy minister mwi, e minister Ziobro mu powiedzia w przeddzie akcji, o akcji CBA, wic warto sprawdzi, ktry z tych panw mwi prawd, ktry mwi nieprawd, nie chciaby pan tego wiedzie, to jest chyba wane dla demokracji – na kogo bdziemy gosowa.

Marek Jurek: Oczywicie, ja myl, e te sprawy bd trway. Opozycja zapowiada, zreszt ciekawe czy bdzie to realizowa, powoanie w przyszym sejmie tych komisji ledczych. Jeeli sejm bdzie trwa to sprawa te bdzie wraca, a ja tylko mwi, e marszaek akurat decydujc o tym czy wprowadza na tym posiedzeniu sejmu ten punkt do porzdku obrad, czy nie, korzysta ze swoich uprawnie. Te sprawy na pewno nie znikn.

Monika Olejnik: Ale wie pan, pan marszaek mwi o tym, e jest kampania wyborcza i to bdzie wykorzystywane. A przypominamy sobie, e przecie tamte komisje te byy w czasie kampanii wyborczej i mimo wszystko SLD, SLD gosowao za tymi komisjami, a PiS si boi.

Marek Jurek: Zobaczymy, jeszcze przed nami jest dugi, burzliwy dzie, nie wiem czy to bdzie najduszy dzie w polskim sejmie, ale na pewno bdzie dugi i burzliwy.

Monika Olejnik: Bdzie pan gosowa przeciwko rozwizaniu sejmu.

Marek Jurek: Tak.

Monika Olejnik: jeden

Marek Jurek: nie, wrd pewnie 20, 30 posw, ktrzy bd tak gosowa. Ja mam pene zrozumienie dla gosowania posw opozycji, ktrzy chc zmiany wadzy w Polsce, natomiast uwaam, e partia rzdzca, jeeli wpisuje si w ten nastrj, ktry wedug sonday popiera dzisiaj trzy czwarte Polakw, ale nie dlatego eby ju Polacy dokonali wyboru innych wadz, ale dlatego, e s zniesmaczeni tym, co si dzieje w yciu publicznym, partia rzdzca gosujc w ten sposb bdzie uciekaa od wasnej odpowiedzialnoci. W moim przekonaniu, taki kryzys, jak ten, ktry mamy tak naprawd mog rozwiza nie wybory, ktre doprowadz jedynie do odwrcenia sytuacji, pewnie te same, wiele z tych samych rzeczy, to znaczy ten sam ton agresji w polityce.

Monika Olejnik: Nie wybory, a co?

Marek Jurek: Autotematyzmu politykw, ktrzy bd zajmowa si walk polityczn, lekcewaenia tego w jaki sposb relacje midzy rzdem a opozycj wpywaj na obraz Polski za granic, to bdzie to samo. Prawdziwym wyjciem z kryzysu dzisiaj byoby tak naprawd uporzdkowanie ycia publicznego.

Monika Olejnik: Ale jak?

Marek Jurek: Prosta inicjatywa, prosta inicjatywa

Monika Olejnik: zmiana premiera?

Marek Jurek: prosta inicjatywa prezydenta na przykad, ktry wyprowadza z kryzysw z zasady.

Monika Olejnik: Ale jak?

Marek Jurek: Przebudowa wikszoci parlamentarnej. Ja nie wiem ile razy premier Kaczyski rozmawia z ludmi, z ktrymi powinien rozmawia. Takimi politykami, jak Waldemar Pawlak, Jan Rokita, Marek Biernacki, Franciszek Stefaniuk, Janusz Dobrosz - on powinien rozmawia i budowa wikszo parlamentarn.

Monika Olejnik: Czyli proponuje pan wikszo PiS i PO i PSL.

Marek Jurek: Proponuj przede wszystkim eby premier poszukiwa wikszoci parlamentarnej, programowej, eby Polacy mieli wybr midzy propozycj centroprawicow, a lewicowo-liberaln. Bo w tej chwili Polacy maj propozycj ze strony premiera plebiscytu za tym czy popieraj – nie wiem – kradziee, korupcj itd., to jest jedna merytoryczna propozycja. I z drugiej strony propozycje opozycji eby gosowa za tym czy popieraj chaos w yciu publicznym. Polacy nie popieraj jednego ani drugiego.

Monika Olejnik: A czy pan popiera wykorzystywanie w reklamwce PiS zatrzymanie doktora Garlickiego, jest przygotowany spot.

Marek Jurek: Nie widziaem tego spotu.

Monika Olejnik: Pisze o tym „Dziennik.pl”, jeszcze go nie ma na antenie, ale w kadym razie...

Marek Jurek: Odradzabym, odradzabym. Zasada godnoci czowieka kae szanowa kadego i po to oskaronemu, nawet o najcisze zbrodnie, gwarantuje si prawo obrony i w ogle prawa w procesie sdowym, a nawet przy wykonywaniu wyroku, eby tej uniwersalnej zasady przestrzega, take odradzabym. Zreszt w ogle aresztowania, ledztwa, oskarenia s rzecz konieczn i naley je czsto wykonywa bezwzgldnie, ja te jestem skonny popiera tego typu dziaania w sposb bardzo zdecydowany, pod jednym warunkiem, e to nie jest cel polityki, dlatego e to jest smutna konieczno, to nie jest cel polityki.

Monika Olejnik: A wierzy pan panu Kaczmarkowi, ktrzy mwi, e suby specjalne s wykorzystywane przez rzdzcych?

Marek Jurek: Mam nadziej, e nie.

Monika Olejnik: Pytanie jest, czy pan wierzy?

Marek Jurek: Ja wierz w inne rzeczy, natomiast na pewno suby specjalne musz by pod kontrol. Myl, e bardzo dobrze, wracajc do pocztku naszej rozmowy, e dzisiaj pan minister Kaczmarek stanie przed komisj sub specjalnych, ktr zreszt zwyczajowo kieruje opozycja i bdzie swoj wiedz przekazywa. Myl te, e byoby dobrze, gdyby dla tych procedur zosta zwolniony z przestrzegania tajemnicy pastwowej, eby nie mg si ni zasania i eby jak najszybciej waciwe organy parlamentu, czy orodki publicznej dokonay oceny.

Monika Olejnik: I na koniec panie marszaku, czy ojciec Rydzyk powinien ponie konsekwencje za treci antysemickie, ktre wygasza podczas wykadu dla studentw szkoy?

Marek Jurek: Caa opinia publiczna powinna uwaa, e ofiarom zbrodni w Jedwabnym naley si najwyszy szacunek, a ich bliskim, czy ludziom, ktrzy poczuwaj si do bliskoci z nimi naley si wspczucie. To samo w szerszym znaczeniu odnosi si do Holocaustu, o sprawie odszkodowa reprywatyzacyjnych, obojtnie dotyczcych rodzin katolickich czy ydowskich, ale polskich rodzin - powinnimy rozmawia w najwyszym spokoju i z szacunkiem dla problemu.

Monika Olejnik: A czy to byo z szacunkiem, te wypowiedzi?

Marek Jurek: Natomiast ta sprawa jest zamcona dodatkowo tym, sposobem, w jaki sposb zostay opublikowane te materiay, dlatego e to si wpisuje w ca kultur nagra, zapocztkowan noc pani Renaty Beger, ktra w jaki sposb ta noc Renaty trwa w polityce polskiej.

Monika Olejnik: No nie, zapocztkowa nagrania Adam Michnik, bo nagra Lwa Rywina, wic to by taki pocztek, ale abstrahujc od sposobu, panie marszaku, czy to pana oburza, czy nie?

Marek Jurek: To jest zasadnicza rnica.

Monika Olejnik: Nie, panie marszaku, czy to pana oburza, czy nie, ucieka pan od...

Marek Jurek: Nie, ja powiedziaem, jaki jest mj sd.

Monika Olejnik: Powinien si tak wypowiada duchowny, czy nie panie marszaku?

Marek Jurek: Jeszcze raz powtrz, e ludziom, ktrzy zginli w Jedwabnym naley si najwyszy szacunek

Monika Olejnik: A tutaj by szacunek czy nie?

Marek Jurek: I kady, i kady autorytet Kocioa powinien to potwierdza.

Monika Olejnik: Potwierdzi o. Rydzyk swoimi sowami.

Marek Jurek: Ja daem temu wyraz. Pani redaktor...

Monika Olejnik: Gociem Radia Zet by marszaek

Marek Jurek: Nie chc komentowa podsuchu, ja powiem dlaczego. Dlatego, e od czasw opozycyjnych, to znaczy od lat...

Monika Olejnik: Musimy koczy

Marek Jurek: od lat szedziesitych, jak si zaczo puszczanie w radio materiaw podsuchowych mam zasad nie komentowania rzeczy podsuchanych. Oczywicie, e ta sprawa powinna mie cig dalszy w debacie publicznej.

Monika Olejnik: Co znaczy podsuchane, to byo nagrane podczas wykadu, panie marszaku, to nie bya podsuchana rozmowa o. Rydzyka z kim tam.

Marek Jurek: Pani redaktor, caa nasza opinia powinna skupi si w szacunku dla ludzi, ktrym si naley szacunek, we wspczuciu dla ludzi, ktrym naley si wspczucie i w spokojnej debacie

Monika Olejnik: No szkoda, e pan marszaek nie potrafi powiedzie, e to byo ze to, co powiedzia o. Rydzyk, to jest takie proste

Marek Jurek: A czy ja mwi, e byo dobre?

Monika Olejnik: dzikuj bardzo, gociem Radia Zet by byy marszaek Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej.


rdo: Radio ZET 2007-08-22 08:17:58
Rozmawiaa Monika OlejnikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]