Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
22-08-2007
Senatorowie Maziarz i Biela nowymi członkami Prawicy

22.8.Warszawa (PAP) - Lider Prawicy Marek Jurek poinformował w środę o przystąpieniu do klubu i partii senatorów Mieczysława Maziarza i Adama Bieli.

Maziarz do Senatu startował z list Ligi Polskich Rodzin z Rzeszowa.

Biela był posłem na Sejm III kadencji, senatorem V kadencji. W latach 2003-2004 był obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a w maju 2004 został jego członkiem. Z jego inicjatywy powstała intergrupa w PE - Rodzina w Europie. Do Senatu startował z list LPR z Chełma.

Biela w imieniu senatorskiego Klubu Narodowego, do którego należy, zadeklarował na konferencji, że ten klub "będzie mógł być transmisją w izbie wyższej poprawek legislacyjnych złożonych przez posłów Prawicy". Jak dodał, klub zrzesza senatorów prawicowych, "którzy mają prawo przynależeć do różnych układów politycznych". "Bardzo blisko nam jest do Prawicy - dodał.

Program klubu senatorskiego to, jak powiedział Biela, "nowelizacja ustawy o powszechnym uwłaszczeniu, która była projektem senatorskim i sprawa kredytów starego portfela", czyli kredytów zaciągniętych w okresie polskiej hiperinflacji.

Maziarz zadeklarował, że "sercem jest całkowicie oddany marszałkowi Jurkowi". "Swoje działania będę realizował, aby lepiej służyć Polsce i społeczeństwu" - oświadczył.

Pytany o wybory Jurek powiedział, że Prawica rozważa możliwości startu z różnymi partiami. "Na pewno Prawica wystawi swoich kandydatów do Senatu" - zaznaczył Jurek.

"Za najwłaściwsze rozwiązanie w obecnej sytuacji wyborczej uważałbym wspólny start PSL, LPR i Prawicy" - powiedział Jurek. "Ale to wymagałoby odejścia jednej z wymienionych partii z dosyć niefortunnego projektu politycznego, w którym bierze udział" - ocenił. (PAP)


Mieczysław Maziarz

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)
Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin

Urodził się 4 maja 1949 r. w Ulanowie (woj. podkarpackie).

W 1973 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Pierwszy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych uzyskał w 1979 r., a drugi w 1987 r. Ma także drugi stopień specjalizacji z nefrologii (1999 r.). Od 1973 r. pracuje w szpitalu powiatowym w Kolbuszowej (Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej). W latach 1995-2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, a od 1993 r. jest ordynatorem Oddziału Dializoterapii i Nefrologii tego szpitala.

W latach 1998-2005 był radnym Rady Powiatu Kolbuszowskiego.

Żonaty, ma troje dzieci.


Adam Biela

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)
Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin
Poseł III kadencji, senator V kadencji

Urodził się 5 września 1947 r. w miejscowości Syrynia (woj. śląskie).

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973 r. uzyskał stopień doktora, a w 1980 r. - doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej. W 1990 r. uzyskał tytuł profesora, zaś w 1992 r. - stanowisko profesora zwyczajnego. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odbył na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor w latach 1975-1976 oraz w Decision Research w Eugene (Oregon) w latach 1982-1983. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Humboldta.

W latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Obecnie kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania na tej uczelni.

Jest autorem nowatorskich prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii.

W latach 1993-1998, przez dwie kadencje, zasiadał w Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność".

Należy do NSZZ "Solidarność", był członkiem jej władz uczelnianych na KUL.

Od 1997 r. do 2001 r. był posłem na Sejm. Pracował w Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, Komisji Transportu i Łączności oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach.

W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Z jego inicjatywy doszło do uchwalenia ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości, która umożliwiła uwłaszczenie sprzedanych wraz z najemcami mieszkań zakładowych.

W latach 2003-2004 był obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a od 1 maja do 19 lipca 2004 r. - członkiem tego parlamentu. Z jego inicjatywy powstała intergrupa w Parlamencie Europejskim - Rodzina w Europie.

Żonaty, ma troje dzieci.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]