Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-08-2007
Wywiad z Markiem Jurkiem dla Najwyszego Czasu

Pan, jako byy wiceprzewodniczcy Prawa i Sprawiedliwoci, zapewne umie zinterpretowa obecne wydarzenia w polskiej polityce. Dlaczego dochodzi do publicznych star pomidzy politykami PiS? Jaki jest cel eksponowania konfliktw wewntrz PiS, na przykad sporu Zbigniewa Ziobry z Januszem Kaczmarkiem?

To fragment bardzo brutalnej konkurencji politycznej. I opinia nie dowie si o tym wicej, ni o kulisach odejcia Ludwika Dorna z MSW. Ta druga sprawa pozostaa niejasna nawet dla wikszoci czonkw kierownictwa PiS.

Prace nad nowym traktatem europejskim to jedna z najwaniejszych kwestii dla naszego pastwa. Brak stabilizacji politycznej osabia nasz pozycj w negocjacjach.

To dzi najwaniejsza kwestia polityki polskiej. Okreli nasz pozycj midzynarodow na dziesiciolecia. PiS deklarowa bardzo negatywn ocen traktatu, prezydent i premier pytali, po co w ogle Unii Europejskiej konstytucja. Zreszt Platforma te chciaa gin za Nice. Potem zaczo si to zmienia. Najpierw PO przesza na pozycje SLD, a potem PiS – ju w Brukseli – na pozycje PO. Rzd sprowadzi spraw do walki o „pierwiastek”, potem o wolniejsz realizacj decyzji wadz Unii. Z walk o charakter Unii nie miao to wiele wsplnego, ani tam, gdzie Unia demonstracyjnie odrzuca wartoci chrzecijaskie, ani tam gdzie poprzez zwikszenie kompetencji w polityce finansowej zwiksza wadz gospodarcz.

Jest jednak rnica midzy obecnym rzdem a alternatyw, ktr nios wybory. Rzd Kaczyskiego zaleny jest bowiem od prawicowego elektoratu. Ma nieliberaln wikszo parlamentarn. Do obecnego rzdu moemy przynajmniej kierowa nasze postulaty polityczne. Odrzucenie Karty Praw to reakcja niewystarczajca, ale waciwa. A w wypadku rzdu centrolewicowego, a nawet centrowego POPiS-u, ale z wikszoci centrolewicow w Sejmie, te moliwoci si kocz. Zmiana Sejmu to zgoda na wywieszenie biaej flagi.

Dlaczego powinnimy odrzuci traktat?

Nowy traktat europejski odrzuca wartoci chrzecijaskie i prawa rodziny. Tworzy instytucje wsplnej polityki zagranicznej bez okrelenia jej celw, nawet docelowego geograficznego ksztatu Unii.
Nadaje Unii – poprzez osobowo prawn – cechy pastwa, ktre otrzyma rwnie wybieranego na kadencj dwuipletni prezydenta.
Narusza zasady rzdw prawa przez tzw. klauzul elastycznoci, prawo rzdw do pozatraktatowego przyznawania Unii nowych kompetencji. Uprzywilejowuje Niemcy, przyznajc ich ziemiom wschodnim wyjtkowe prawo do wspieranej przez rzd rekonstrukcji gospodarczej po komunizmie.
Nasz polityk w Unii powinna rzdzi prosta zasada solidarnoci: tyle wsplnych instytucji i kompetencji, ile wsplnych wartoci i interesw. I o tym trzeba rozmawia otwarcie, ale bardzo konsekwentnie.
To s sprawy wielokro waniejsze od wcigania Polakw w dziecinne gry o to, czy PiS i PO bd miay czterech posw wicej w Parlamencie Strasbourgskim.

Nie ma ju znaczenia, czy nad traktatem bdzie pracowa rzd PiS, czy rzd PO?

Rzd PO bdzie mia mandat na jego przyjcie, bo takie gosi pogldy. PiS tego mandatu nie ma, bo traktat krytykowa. Opozycja wobec traktatu pod rzdami PiS ma znacznie wiksze widoki powodzenia, nawet gdy PiS realizuje polityk PO.

Przypomnia Pan ostatnio Platformie Obywatelskiej o ordynacji jednomandatowej, ktra bya wpisana w program tej partii. Co chcia Pan osign?

Napisaem do Donalda Tuska, bo tylko jego partia i PiS maj moliwo (minimum 92 gosw) zgoszenia wniosku o skrelenie wymogu proporcjonalnoci z Konstytucji. To wstpny warunek wprowadzenia ordynacji wikszociowej. Zapowiadaa to Platforma – dlatego zachcam ich by to podjli. Nie wystpili z tym w okresie rzdw SLD, rwnie objcie wadzy wcale im zmiany Konstytucji nie uatwi, bo opozycji do tego nie mona zmusi. Mona to tylko uzgodni w debacie publicznej i trzeba j podj.

Dlaczego potrzebna jest zmiana ordynacji?

By wspiera zmian charakteru polskiej polityki. Dzi coraz mniej w niej przekona i odpowiedzialnoci, a coraz wicej oportunizmu i agresji. W partiach politycznych nie toczy si dyskusja. Gdyby si toczya, PiS nie mgby zrobi zwrotu o 180 stopni w polityce europejskiej. A PO nie mogaby by tak destruktywna. Roman Giertych nie mgby zapisywa LPR do partii Renaty Beger i Sandry Lewandowskiej.
Partie przestay dziaa jako reprezentancje nurtw opinii, s tylko reprezentacj ambicji swoich liderw. Bossowie partyjni maj ogromn przewag i w stosunku do posw, i nawet w stosunku do opinii publicznej. Wyborcy czuj si bezradni, bo w obrbie poszczeglnych kierunkw nie maj adnych moliwoci wyboru. Gosuj na PO przeciw PiS, i na PiS przeciw PO, i podobnie – w wypadku innych. To uodparnia partie na odpowiedzialno i stwarza szerokie pole do gry politycznej, w ktrej decyduj ambicje osobiste, a nie racje publiczne. Z gry wiadomo, kto wejdzie do parlamentu. Wybory parlamentarne nie s wyborami przedstawicielstwa narodowego, a jedynie plebiscytem.
Jeeli czujemy potrzeb konsolidacji wadzy w Polsce, to wzmacniajmy kompetencje prezydenta czy premiera, ale nie kosztem reprezentatywnoci parlamentu. Trzeba przywrci takie wartoci, jak samodzielno wykonywania mandatu, odpowiedzialno posw przed spoeczestwem, odwaga cywilna i reprezentatywny charakter partii politycznych.

Sysza Pan o prbie wprowadzenia przez PiS i PO tzw. czteromandatowych okrgw wyborczych?

Syszaem, ale jako zupenie niepotwierdzone plotki. Miaoby to sens tylko wtedy, gdybymy odeszli od gosowania na listy; jeli wyborcy oddawaliby jeden gos, moglibymy otrzyma wynik proporcjonalny. Ale zapewne chodzi tu tylko o wzmocnienie kartelu.

Ale w PiS nie ma woli doprowadzenia do zmian w ordynacji, aby wybory byy bardziej reprezentatywne?

Nie, doktryn PiS jest zmniejszanie wpywu opinii publicznej na sprawy pastwa.

Mwi Pan o potrzebie ograniczenia wadzy sztabw partyjnych?

Tak, bo ich wadza konfiskuje prawa opinii publicznej. W Ameryce, zanim kto wystartuje w wyborach powszechnych, startuje w prawyborach. U nas, zanim kto wystartuje w wyborach, „startuje” o poparcie sztabu partyjnego. Kilkunastu ludzi w Polsce jest w stanie selekcjonowa wstpnie skad parlamentu.
Sztaby partyjne dysponuj wielkimi pienidzmi. Partia po dostaniu si do parlamentu otrzymuje na 5 lat gwarancj finansowania. Pienidze budetowe s przeznaczane na utrwalanie wadzy, a nie na – jak mwi art. 11 Konstytucji – dobrowoln aktywno Polakw chccych wpywa na sprawy pastwa. To prowadzi do polityki bezideowej i nieodpowiedzialnej.
Moja partia proponuje zmian zasad finansowania. Partie dostayby tyle, ile sami Polacy chcieliby im da (lub nie da) adresujc 1% zapaconego PIT-u (tak jak na organizacje pozarzdowe). Nie tylko pienidze byyby podzielone bardziej sprawiedliwie, nie tylko skoczyoby si uprzywilejowanie establishmentu, ale – wedug naszych szacunkw – byby to mechanizm taszy i wicej pienidzy zostaoby w budecie.

Prawica Rzeczypospolitej zyskuje w sondaach 1 procent poparcia lub nie jest brana pod uwag. Jak Pan to skomentuje?

Jestemy obecni w sondaach, co potwierdza reprezentatywno naszych pogldw. W sondaach, o ktrych Pan mwi, uzyskiwalimy na og wynik porwnywalny z PSL i LPR. Ale gdy respondentw pytano o poparcie dla mojej polityki, bd mojej partii, wynik by o wiele lepszy.
Musimy wic popularyzowa nazw naszej partii. Cigle spotykam ludzi, ktrzy deklaruj poparcie dla naszej akcji politycznej, a nie kojarz nazwy naszej partii. Problem ten wynika z bariery finansowej, o ktrej wspominaem, bo komunikacja kosztuje.
System jest tak zbudowany, by utrudnia powstawanie nowych partii.

Mwi Pan o potrzebie upowszechnienia nazwy Prawica Rzeczypospolitej. Mogliby tu pomc dziennikarze, ale dosy rzadko cytuj wypowiedzi politykw Prawicy.

Nowa partia musi pokona wiele problemw. Cz dziennikarzy popierajcych radykaln centroprawic przyjo powstanie naszego ugrupowania negatywnie, bo akceptuj redukcj polityki do walki o wadz. Niestety, jest to rodzaj prawicy plemiennej. Mylenia w kategoriach – jak rzdzi prawica, to i ja bd waniejszy w mojej redakcji, dostan awans, bd si liczy. Jak strac wadz, bd kopoty. I polityka Polski w Europie, prawa rodziny, cywilizacja ycia przestaj by wane.

Co musiaoby si sta, eby politycy PiS zaczli przychodzi do paskiej partii?

Chcemy przekonywa najpierw wyborcw, potem politykw. A politycy? Jedni si boj, e strac ukady w rzdzie, inni – e nie wytumacz wyborcom, dlaczego cywilizacja ycia jest spraw wan, jeszcze inni boj si, e bliscy im dziaacze strac prac w administracji. Z rewolucj moraln nie ma to wiele wsplnego.
Dlatego opowiadamy si za mechanizmami, ktre wprowadz do polityki ludzi samodzielnych, pewnych swoich racji i swojego mandatu. Gdyby politycy PiS byli samodzielni, to decyzje Jarosawa Kaczyskiego zwizane z traktatem UE spotkayby si z ogromnym oporem w jego wasnej partii, a blokowania prac konstytucyjnych potwierdzajcych prawo do ycia w ogle by nie podj.
Dzi mamy do czynienia z kartelem politycznym, a jego uczestnicy – dysponujcy monopolem w poszczeglnych odamach opinii – s zainteresowani w jego utrzymaniu.

Nie uwaa Pan, e tych regu nie da si zmieni, gdy partie chcce dokona zmian wpadaj gboko pod prg wyborczy?

Jestemy nastawieni na budow szerokiego obozu spoecznego, aktywizujcego partie, stowarzyszenia, rodowiska prawicowe. W Polsce jest prawica konserwatywna, trzeba j tylko zaktywizowa.

Odbyy si ju rozmowy z wadzami Unii Polityki Realnej?

Uzgodnilimy zasady wsppracy i konsultacji politycznych. czy nas stosunek do wartoci chrzecijaskich, wizja obecnoci w Europie, pogldy dotyczce obnienia podatkw dla rodzin. Powanie bierzemy pod uwag wzmocnienie tej wsppracy.

Dzikuj za rozmow.


rdo: [url=http://www.nczas.com] „Najwyszy Czas”
nr 33-34 z dnia 18 sierpnia 2007 r.
Rozmawia: Rafa PazioCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]