Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-12-2009
Marek Jurek by gociem "Sygnaw Dnia"

Proponuj PiS-owi porozumienie w imieniu tych Polakw, ktrzy maj prawicowe pogldy, ale nie znajduj reprezentacji w partiach obecnych w parlamencie. Ale PiS to porozumienie odrzuca - mwi w "Sygnaach Dnia" byy marszaek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek.

Prawica Rzeczypospolitej jest pit parti w Polsce. Reprezentujemy od 10 do 25 procent prawicowych wyborcw. Denie do porozumienia jest naturalnym procesem, cho trzeba uwzgldni rnice w pogldach np. na stosunek do Unii Europejskiej - zauway go Programu Pierwszego.


Prawo i Sprawiedliwo jest nieskuteczne i moemy mu pomc. yczymy tej partii jak najlepiej, ale pracujemy nad tym, eby Polacy, ktrzy chc samodzielnoci gospodarczej, niezalenej polityki wschodniej, szczeglnej ochrony rodziny - eby mieli wasn reprezentacj - zadeklarowa polityk.

Marek Jurek powiedzia, e nie podj jeszcze decyzji, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, ale jest do tego gotowy i ma odpowiednie kwalifikacje. Kierowaem dwoma konstytucyjnymi ciaami - Krajow Rad Radiofonii i Telewizji oraz byem marszakiem Sejmu. Wic pastwem te jestem gotw pokierowa - zapewni byy marszaek Sejmu.

Marek Jurek przekaza za porednictwem "Sygnaw Dnia" yczenia witeczne Jarosawowi Kaczyskiemu. ycz prezesowi PiS Wesoych wit - powiedzia.Krzysztof Grzesiowski: „W pitek o 7.15 wystpuj w Sygnaach Dnia w Radiowej Jedynce” – napisa na swoim blogu byy marszaek sejmu, lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek. Sowo si rzeko, dzie dobry, panie marszaku.

Marek Jurek: Dzie dobry panom, dzie dobry pastwu.

K.G.: Wszystko si zgadza. Panie marszaku, czy pan jest czowiekiem porozumienia?

M.J.: Tak, to zawsze bya zasada mojej pracy. Kierowaem dwoma konstytucyjnymi urzdami wadzy: Krajow Rad Radiofonii i Telewizji, a w sejmie kierowaem te Prezydium Sejmu czy przewodniczyem konwentom seniorw. No i szczliwie nawet w okresach trudnych konfliktw czy sporw o racje zasadnicze udawao mi si osign porozumienie z innymi ludmi.

K.G.: Mwi pan na poziomie instytucji. A na poziomie partii politycznych?

M.J.: Te. Ja myl, e nale do takiego bardzo wskiego grona politykw prawicy, no bo to jest praktycznie z ludzi czynnych, Marian Pika, ja, ktrzy zawsze gosowali w obronie rzdw prawicowych, przeciwko ktrym gosowali postkomunici, bo bronilimy i rzdu Jana Olszewskiego, i rzdu Hanny Suchockiej, i rzdu Jarosawa Kaczyskiego przed rozwizaniem sejmu, nawiasem mwic te przez wczesnego (...)

K.G.: I teraz zdaje si z byym premierem, prezesem Prawa i Sprawiedliwoci ma pan problemy. Wanie w sprawie porozumienia.

M.J.: Nie, Prawica Rzeczpospolitej jest pit parti w Polsce. W Polsce przez 20 lat niepodlegoci mielimy tylko rzdy koalicyjne. Nasi oponenci najwiksze sukcesy wyborcze odnosili w ramach koalicji, jak SLD i Unia Pracy w 2001 roku, wic denie do porozumienia jest jakim nakazem odpowiedzialnoci. Prawica Rzeczypospolitej, oczywicie zaznaczajc swe odrbne stanowisko w sprawach takich jak traktat lizboski czy jednoznaczna obrona wasnej waluty narodowej, ktr uwaamy za dwigni i gwarancj wzrostu gospodarczego i utrzymania pozycji gospodarczej Polski, w sprawach takich jak cywilizacja ycia, prawa rodziny. Oczywicie, e rozrniamy tych, ktrzy stoj bliej i tych, ktrzy dalej. Uwaamy, e nasze powoaniem jest praca nad budowaniem szerokiej wikszoci na prawo od centrum...

K.G.: No dobrze, panie marszaku, ale jak dzi wyglda relacja Marek Jurek – Jarosaw Kaczyski?

M.J.: Relacja ludzka jest oparta na tym, e ja prezesowi Kaczyskiemu oczywicie ycz wesoych wit i tego, eby dobrze w gronie rodziny spdzi wita...

K.G.: Nie bdzie okazji osobicie przekaza ycze?

M.J.: Jeeli bdzie okazja, to tym bardziej to powtrz. Bardzo bym chcia, eby Prawo i Sprawiedliwo, ktre moe nie wybrao najbardziej skutecznej czy najszczliwszej drogi, ona jest nieskuteczna, pomogo przeama ten kryzys w komisji ledczej i poprowadzi skutecznie ledztwo w sprawie afery hazardowej. Chciabym ujednoznacznienia stanowiska PiS-u w sprawie waluty narodowej. Tak e mwi – my yczymy tej partii, ktr uwaamy za stojc najbliej, jak najlepiej, no ale oczywicie pracujemy, eby Polacy, ktrzy stawiaj na siln, samodzieln polsk polityk europejsk, uwaaj, e Polska jako szsty kraj w Unii Europejskiej powinna mie realny wpyw, szczeglnie na wymiar wschodni Unii, ci Polacy, ktrzy chc utrzymania zdolnoci samodzielnej polityki gospodarczej opartej na wasnym pienidzu, ktrzy uwaaj, e w Europie powinnimy wystpi o pene dopaty dla polskich rolnikw, ktrzy uwaaj, e nie bdzie rzeczywistego postpu spoecznego bez zasad cywilizacji ycia, szacunku dla rodziny i tak dalej, eby ci ludzie mieli swoj reprezentacj polityczn. Opowiadamy si za odnow polskiego ycia politycznego. Ja chc wykorzysta swoje dowiadczenie, eby na rzecz tej odnowy dziaa, dlatego e widzimy polityk zdominowan przez ktnie, przez awantury i czsto nie podejmujc tych zasadniczych spraw, ale oczywicie...

K.G.: Zgoda, panie marszaku, ma pan racj, ale wczoraj Jarosaw Kaczyski powiedzia, e dzi ludzie, ktrzy wyszli z Prawa i Sprawiedliwoci, utworzyli ju trzy formacje: Polsk+, Polsk XXI i Prawic Rzeczpospolitej – pana parti. My sdzimy (cytuj sowa Jarosawa Kaczyskiego), e ludzie, ktrzy robi co takiego, bardzo, ale to bardzo le su naszemu krajowi.


M.J.: Dzikuj za ten cytat, dlatego e on tak naprawd jest niedobrym odrzuceniem porozumienia. Wic mwi: my bdziemy konsolidowa tych, ktrzy chc odnowy polityki polskiej...

K.G.: A czy miao doj do spotkania w prywatnym mieszkaniu Jarosawa Kaczyskiego? Pana, prezesa Kaczyskiego, moe kogo jeszcze?

M.J.: Nie, nie, to nie w mieszkaniu. Ja otworzyem, e tak powiem, drog kontaktu upowaniajc jednego z wiceprezesw mojej partii do kontaktu z posem Joachimem Brudziskim, ju w tej sprawie wydaem owiadczenie, ktrym pastwo dysponujecie. Ten kontakt nie zosta podjty. Przez dwa tygodnie mwiem o tym, e rzecz dobr dla Polski byoby dwupartyjne porozumienie Prawa i Sprawiedliwoci i Prawicy Rzeczpospolitej. Nie spotkao si to z adn pozytywn reakcj, a to, co pan zacytowa przed chwil, to jest formalna negacja takiego porozumienia, dlatego e pan prezes Kaczyski nie zauwaa, e Prawica Rzeczpospolitej nie powstaa dzi, a tam pada sowa dzi, tylko dwa lata temu. Poddalimy si kilku prbom...

K.G.: „Do dzi ludzie, ktrzy wyszli z PiS-u, utworzyli ju trzy formacje”.

M.J.: Tak. Poddalimy si kilku trudnym prbom wyborczym, pokazalimy, e bardzo wielu Polakw, ktrzy chc popiera prawic, chc jednoczenie popiera samodzieln polsk polityk europejsk, prawa rodziny i nie akceptuj polityki... znaczy uwaaj za niewystarczajc, nie akceptuj tej polityki PiS-u. Owszem, chc wpywa, chc wsppracy, ale identyfikuj si z pogldami, ktre staram si w imieniu tej czci spoeczestwa wyraa. I w jej imieniu proponuj porozumienie. To jest test tak naprawd na szacunek innych partii dla wszystkich wyborcw, dla swoich wyborcw.

K.G.: A jak czsto, panie marszaku, znajduje pan nazw pana partii w sondaach opinii publicznej preferencji partyjnych?

M.J.: Czsto. Przede wszystkim mnie interesuje...

K.G.: Na jakim poziomie?

M.J.: Mnie interesuj sondae, ale mnie interesuj te wybory. Wybory pokazay jasno, e reprezentujemy do 10 do 25% wyborcw prawicy, taki by wynik na przykad ubiegorocznych wyborw uzupeniajcych na Podkarpaciu, gdzie Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwo zaangaoway cay aparat swoich klubw parlamentarnych, ministrw, byych ministrw i tak dalej, i w tych wyborach pokazalimy, e Prawica Rzeczpospolitej jest jedyn parti zdoln nawiza z tymi dwoma wielkimi aparatami wyborczymi rwnorzdn walk. Zdobyem wynik lepszy od wszystkich 9 pozostaych kandydatw razem wzitych, nawizujc bezporedni walk z PO i z PiS-em. W ostatnich wyborach europejskich...

K.G.: Ale wie pan dobrze, e Podkarpacie jest specyficzne pod tym wzgldem, jest to taki klasycznie prawicowy region.

M.J.: Owszem, jest to teren PiS-u. Jest to teren PiS-u i pokazalimy tam nasz si. W ostatnich wyborach europejskich pokazalimy, e jestemy pit parti w Polsce i po dwch latach pracy moemy powiedzie jedno: e reprezentujemy tych Polakw, dziki ktrym mogo si okaza moliwe zwycistwo PiS-u nad Platform w 2005 roku. I uwaamy, e wielkie partie polityczne powinny szanowa kadego czowieka, kadego wyborc, kady gest dobrej woli, kade rodowisko. I tak naprawd w tej chwili my ze swojej strony deklarujemy tak gotowo wsppracy. Ona zostaa niepodjta i dlatego bdziemy pracowa samodzielnie, dlatego e jako przewodniczcy Prawicy Rzeczpospolitej odpowiadam za ludzi, ktrzy dla niej pracuj w caej Polsce, za ludzi, ktrzy nam wierz i ci ludzie nie mog czeka w poczekalni dobrej woli. No albo...

K.G.: Na pana blogu...

M.J.: Albo kto zauwaa, albo kto widzi potrzeb wsppracy z nasz parti, albo, e tak powiem, wykorzystuje na przykad swoj przewag finansow czy (...)

K.G.: No wanie. Na pana blogu, bo od tego rozpoczlimy nasz rozmow, przy okazji jednego z tematw jest wpis: „Marek Jurek na prezydenta”. Czy taki pomys chodzi panu po gowie?

M.J.: Ja jestem przygotowany, eby kandydowa w wyborach prezydenckich, ale si do tego nie spiesz, do tej decyzji ani do rozpoczcia kampanii. Na szczcie ona jeszcze nie trwa, ale bardzo bym chcia, eby ci wyborcy, ktrzy chc rzeczywistej zmiany polityki polskiej, chc przywrcenia w niej zasad, przekona, odpowiedzialnoci, tego, eby nie bya terenem rzdw pienidzy czy podawanych na stole z pastwowej kasy czy pod stoem, tych, ktrzy chc, eby naprawd polityk polsk (...) zasady i przekonania, eby mieli swoj reprezentacj. Trwa w tej chwili proces przygotowa do wyborw prezydenckich. Jed po kraju, rozmawiam z ludmi, dzikuj tym, ktrzy mnie popieraj, ale te rozmawiam z tymi, ktrzy chcieliby wysun innych kandydatw, dlatego e to bdzie bardzo wany akt publiczny, ktremu zreszt towarzyszy bd w cigu p roku najprawdopodobniej na pewno wybory samorzdowe i najprawdopodobniej wybory parlamentarne. Polska si bdzie zmienia, no i do tej sprawy trzeba podej bardzo odpowiedzialnie.

K.G.: Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej, byy Marszaek Sejmu – go Sygnaw Dnia. Dzikuj bardzo, panie marszaku.

M.J.: Dzikuj bardzo.

rdo: Polskie Radio
dwik- zapis - Skomentuj wywiadCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]