Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-03-2010
Marek Jurek: o przyszoci Polski zdecyduje powizanie rozwoju gospodarczego z prawami rodziny

W sobot (27 marca 2010 r.) Marek Jurek bra udzia w V Sympozjum Dar ycia w Skierniewicach.

W swoim wystpieniu mwi, e „o przyszoci Polski zdecyduje powizanie rozwoju gospodarczego z prawami rodziny”. Kryzys demograficzny – urodzenia znacznie rzadsze ni w takich krajach zachodnich (jak Francja) – uzna za najwiksze wyzwanie najbliszych lat. „Jeli nie odwrcimy tego trendu – w cigu najbliszych dwudziestu lat spoeczestwo bdzie stale si starze, liczba ludnoci spadnie o trzy miliony, a potem zacznie lawinowo male”. Konsekwencj utrzymanie tej tendencji bdzie kryzys systemu emerytalnego oraz zapenienie przez cudzoziemskich imigrantw prni na rynku pracy.

„Dzi – mwi Marek Jurek – budujemy boiska przy kadej szkole. wietnie! Bez harmonii midzy rozwojem intelektualnym a fizycznym nie ma dobrego wychowania. Ale jeli pjdzie tak dalej, za dwadziecia lat bdziemy zamykali szkoy, przy ktrych dzi rzd buduje boiska, bo nie bdzie dzieci, ktre bd mogy do tych szk chodzi.”

Przyszo Polski ratuj rodziny przyjmujce dzieci na wiat: „70 % dzieci rodzi si wrd 30 % uboszych rodzin – chodzi o to, eby styl ycia tych rodzin znowu sta si dominujcy. Pastwo powinno sta po ich stronie”.

Marek Jurek zaprotestowa przeciw coraz liczniejszym przypadkom zabierania do domw dziecka dzieci z rodzin ubogich, wbrew woli samych dzieci, bo „urzdnik wie lepiej jak zapewni dziecku opiek”.

Uzna rwnie, e oficjalnie przyjte pojcie „przemocy rodzinnej” zafaszowuje rzeczywisty charakter przemocy domowej, do ktrej najczciej dochodzi w zwizkach nieformalnych.

Odpowiedzi pastwa na podwaanie roli rodziny powinna by rzeczywista solidarno z rodzinami poprzez zmniejszenie podatkw z tytuu wychowania dzieci, wyduenie urlopw macierzyskich oraz przyznanie praw emerytalnych matkom wychowujcym kilkoro dzieci i pracujcym w domu.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]