Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-09-2007
Deklaracja wyborcza '2007

Rok 2005 otworzy przed Polsk szans przeprowadzenia gbokich zmian, ktrych symbolem stao si pojcie Czwartej Rzeczypospolitej.

Dzi stawia si Polakw wobec sztucznego wyboru midzy PO-PiS-em cynizmu (gdzie zwalczajce si dzi partie jutro odwoaj wzajemne zarzuty) a postkomunizmem (bo to bdzie oznacza przywoanie na nowo SLD i jego sojusznikw w obszar wadzy).

W celu zmiany wyniku wyborw, zagwarantowania solidnej reprezentacji prawicy i otwarcia szansy dla rzdowej wikszoci prawicowo-centrowej w przyszym Sejmie tworzymy porozumienie

Liga Prawicy Rzeczypospolitej.

Nasze zasadnicze cele to:

- polityka na rzecz cywilizacji ycia i praw rodziny; ostatnie decyzje podatkowe Sejmu potwierdzaj jej perspektywy, ale zobowizuj do kontynuacji – w kierunku dalszego zmniejszenia podatkw dla rodzicw, przyjcia analogicznego mechanizmu dla rodzin rolniczych
i zagwarantowania penowymiarowych urlopw macierzyskich;

- silna pozycja Polski: zarwno w relacjach dwustronnych, szczeglnie we wsppracy ze Stanami Zjednoczonymi, jak i w strukturach wsppracy, do ktrych naleymy – NATO i Unii Europejskiej (ze szczeglnym zwrceniem uwagi na konieczno budowania silnej opinii chrzecijaskiej w strukturach UE). Wsplnie sprzeciwiamy si wprowadzeniu przemianowanej tzw. konstytucji europejskiej i waluty euro oraz rozszerzeniu kompetencji socjalistycznej biurokracji brukselskiej;

- zagwarantowanie trwaoci wzrostu gospodarczego poprzez znaczne zwikszenie, wzorem Wielkiej Brytanii i Irlandii, obszaru wolnoci dla przedsibiorcw oraz wzrostu dochodw osobistych poprzez stae obnianie podatkw - z zachowaniem pierwszestwa ich obnienia dla rodzin i stawek podatku VAT;

- gboka reforma polityczna (wprowadzenie wikszociowej ordynacji wyborczej i zniesienie przymusowego finansowania partii politycznych z budetu pastwa);

- obrona porzuconego programu Czwartej Rzeczypospolitej, pastwa rozumianego jako dobro wsplne narodu oraz praw rodziny, wymaga gotowoci do konstruktywnej wsppracy z innymi ugrupowaniami.

Podejmujemy zobowizanie dziaania na rzecz tych celw. Jestemy gotowi do wsppracy i tworzenia przyszego rzdu z ugrupowaniami wyznajcymi wsplne wartoci. Od tego bdzie zalee podjcie szansy, o ktr dla Polski walczymy.

Liga Polskich Rodzin - Janusz Dobrosz, Szymon Pawowski

Prawica Rzeczypospolitej - Artur Zawisza, Pawe Kwaniak

Unia Polityki Realnej - Wojciech Popiela, Maciej BojanowskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]