Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-05-2010
Nasz Dziennik - Marek Jurek: Stawiam na obron praw rodziny

Jakie kwestie Pana zdaniem powinny dominowa podczas kampanii prezydenckiej?
- Nadchodzce wybory to czas, kiedy moemy oceni zawarcie traktatu lizboskiego. Moi kontrkandydaci to politycy, ktrzy doprowadzili do wejcia tego traktatu w ycie. Ja oceniam to dziaanie jako ze. Wydaje mi si, e w trudniejszych warunkach, przez co rozumiem obnienie pozycji Polski w Europie, lepiej poradz sobie ludzie, ktrzy byli przeciwni temu traktatowi, ktrzy bronili znaczenia naszego kraju, a nie politycy, ktrzy ponosz odpowiedzialno za zawarcie traktatu obniajcego to znaczenie. Nastpn wan spraw bdzie euro. W tej chwili aden rozsdny polityk nie bdzie broni pomysu rezygnacji z waluty narodowej, ale nie mamy pewnoci, czy ten pomys nie wrci za rok, dwa czy trzy lata. Potrzebujemy politykw, ktrzy bd bronili polskiej waluty jako zasadniczego instrumentu polskiej polityki gospodarczej i konkurencyjnoci polskiej gospodarki. Moja kampania to kampania spraw, ktre naley podj w kraju, a do ktrych naley naprawa ycia publicznego. Konieczna jest reforma polityczna, w tym take obrona praw rodziny, co stanowi fundament pastwa. Konieczne s dziaania na rzecz podniesienia znaczenia Polski i jej wpywu w Europie. To s najwaniejsze sprawy, ktre naley podj.

Aktywna prezydentura, ktrej jest Pan zwolennikiem, jest moliwa przy tych kompetencjach, ktre prezydent posiada w Polsce?
- Prezydent przede wszystkim ma obowizek reprezentowa pastwo na zewntrz, broni jego zasadniczych interesw, tymczasem w naszej polityce zagranicznej do tej pory, niestety, rzdzi wyborczy frazes, ktry najpierw by antylizboski i brzmia: "Nicea albo mier", a potem by prolizboski i gosi, e traktat to sukces. Potrzebujemy zdecydowanej i odpowiedzialnej polityki. W Polsce politycy odwouj si do poparcia opinii chrzecijaskiej, a w czasie negocjowania reformy Unii Europejskiej nie potrafili zgosi nawet postulatu wpisania praw rodziny do wartoci zasadniczych UE, po to by prawo to byo przeciwwag dla tego, co si teraz dzieje. Prezydent posiada inicjatyw ustawodawcz i kontroluje cay proces ustawodawczy, poniewa ma prawo veta, ale majc to prawo, moe rwnie oddziaywa w taki sposb, aby jego gos by brany pod uwag. Prezydent deleguje czonkw do wanych urzdw wadzy pastwowej, jak Rada Polityki Pieninej czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ma take kompetencje oddziaywania na polityk rzdu, poniewa moe zwoa rad gabinetow czy skorzysta z ordzia, poprzez ktre ksztatuje opini publiczn. W sytuacji zwalczania si obozw politycznych czynnikiem stabilnoci pastwa moe by wanie prezydent, i ja o tak prezydentur walcz.

W sobot zainaugurowa Pan swoj kampani. Porozumienie z parti Jarosawa Kaczyskiego jeszcze przed wyborami jest moliwe?
- Na pewno jest potrzebne. Jeszcze w listopadzie ubiegego roku zwrciem si z propozycj porozumienia midzy PR a PiS. To s ugrupowania cieszce si rnym poparciem, ale majce te rne rodki na swoj dziaalno. My budujemy swoje poparcie spoeczne przede wszystkim siami spoecznymi, PiS jest parti finansowan przez pastwo. Proponowaem dwupartyjne porozumienie i mylenie o przyszoci. Nie doszo do niego przed wyborami prezydenckimi. W tej chwili obie partie uczestnicz w kampanii wyborczej, ale niezalenie od tego w perspektywie wyborw samorzdowych czy parlamentarnych powinnimy myle o wsppracy. Wywieranie presji w trakcie wyborw prezydenckich byoby nielojalne wobec ludzi, ktrzy t prac podjli. Dzisiaj porozumienie mogoby dotyczy solidarnoci w drugiej turze wyborw oraz wyborw samorzdowych i parlamentarnych.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz DziennikCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]