Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
24-05-2010
Money.pl - Jurek: Na ochron przed powodzi trzeba wyda 20 mld z

Takie pienidze powinny by wydane w cigu najbliszych 10-12 lat - uwaa kandydat na prezydenta Marek Jurek.


- Ktokolwiek wygra wybory prezydenckie - dla mnie jest to zasadnicze zobowizanie - powinien doprowadzi do paktu narodowego gwnych si politycznych, gwarantujcego na kilkanacie lat wydawanie co roku realnych rodkw na budow solidnych zabezpiecze przeciwpowodziowych - powiedzia Jurek w poniedziaek w Kielcach.

Tego dnia kandydat Prawicy Rzeczypospolitej na prezydenta odwiedzi take dotknity powodzi Sandomierz, gdzie rozmawia z samorzdowcami o lokalnych potrzebach, by - jak mwi - pozna je z bliska i komunikowa wadzom co w obecnej sytuacji trzeba robi. Jak mwi PAP, miasto czeka wielotygodniowe usuwanie skutkw wylewu Wisy, tote mieszkacy jego prawobrzenej czci powinni otrzyma wielostronn pomoc, zwaszcza z budetu pastwa i z Europejskiego Funduszu Solidarnoci.

Jurek powiedzia na antenie radia Kielce, e przez ostatnich kilkanacie lat wydalimy na ochron przed wielk wod zaledwie 4,5 mld z, a 28 mld z pochony naprawy szkd popowodziowych. - To pokazuje jak wiele tracimy jako cae spoeczestwo na niemyleniu o przyszoci - oceni.

Jurek ponowi apel do rzdu o ogoszenie w kraju stanu klski ywioowej. Decyzja w tej sprawie daaby - wedug byego marszaka Sejmu - znacznie lepsze moliwoci dziaania na rzecz ewakuacji ludzi i byaby bardzo uyteczna w organizowaniu pracy si spoecznych i instytucji publicznych na rzecz powodzian.

Prezentujc swj polityczny plan dugofalowy, Jurek zaznaczy, e priorytetem s w nim prawa rodziny i umocnienie prawa macierzystwa.

Jak tumaczy, rodziny wychowujce dzieci i pomagajce pastwu przezwyciy kryzys demograficzny, powinny otrzymywa wiksze ni do tej pory wsparcie materialne. Z kolei matkom trzeba zapewni lepsze zabezpieczenia jeli chodzi o urlop macierzyski, opiek przedszkoln nad dziemi i uwzgldnienie w naliczaniu emerytury czasu pracy woonego w wychowanie potomstwa.

Jurek opowiedzia si take za zachowaniem w cigu najbliszej dekady waluty narodowej. Jak argumentowa, pastwa, ktre obecnie musz si rozwija szybciej ni inne - by tamtym dorwna pod wzgldem cywilizacyjnym i gospodarczym - powinny na ten czas zachowa walut narodow, poniewa jest ona powanym czynnikiem stymulujcym eksport i konkurencyjno gospodarki.

- Gosy oddane na moj kandydatur w tych wyborach bd gosami za budow szerokiego porozumienia na prawo od centrum sceny politycznej. Nie mam ambicji promowania w tej sprawie jednego tylko rodowiska - deklarowa kandydat na prezydenta.

rdo: Money.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]