Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
26-05-2010
Go Niedzielny - Marek Jurek: Kandyduj, bo aden inny kandydat nie wystpuje w obronie podstawowych zasad cywilizacji chrzecijaskiej.

O trzech powodach startu w wyborach z Markiem Jurkiem rozmawia Jacek Dziedzina.

Marek Jurek kandydat na prezydenta RP, lider Prawicy Rzeczypospolitej, byy marszaek Sejmu i czonek PiS; wczeniej m.in. wspzaoyciel ZChN, pniej przewodniczcy KRRiTV; w 2009 roku odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, onaty, ma troje dzieci

Jacek Dziedzina: I Pan, i ja doskonale wiemy, e Marek Jurek nie zostanie prezydentem RP.
Marek Jurek: – Wybory nios niespodzianki. Kto, kto kandyduje, powinien by gotowy na wygran. Ja nie wiem, kto zostanie prezydentem. Pan wie?

Domylam si, kto nim nie zostanie na pewno.

– To, e jest dwch faworytw, nie oznacza, e inni nie powinni kandydowa.

Prawo startu ma kady, to jasne, ale dowiadczony polityk musi by realist. Jaki wic jest cel Paskiej kampanii?
– W wyborach wane s trzy rzeczy. Po pierwsze reprezentowa ludzi, ktrzy myl podobnie. Kady z kandydatw reprezentujcych wan grup spoeczn ma obowizek kandydowa. Uchylanie si od startu w wyborach byoby pozostawieniem ludzi bez reprezentacji. Drugim celem jest poszerzenie grupy osb popierajcych pogldy, ktre si reprezentuje. Trzecim – wygrana..

Czego si Pan spodziewa po 20 czerwca?
– Spodziewam si, e bdzie II tura wyborw. Nawet Grzegorz Schetyna powiedzia niedawno, e bdzie II tura, bo jest wielu kandydatw. W tym sensie wszyscy, ktrzy podjli kampani, blokuj wybr w I turze Bronisawa Komorowskiego.

Pan blokuje te ewentualn wygran kandydata, ktry jest bliski Pana pogldom. Nie ma Pan poczucia, e odbiera mu gosy?
– Wedug sonday, na ktre pan si powouje, tylko Bronisaw Komorowski moe wygra w pierwszej turze, a ja mu w tym przeszkadzam. I nie mam do nikogo pretensji, e odbiera mi gosy, bo to gosy Polakw – nie moje. Wyborcy nie s niczyj wasnoci. Poza tym w Polsce regularnie nie gosuje 10–15 milionw ludzi. Kandydaci powinni zaj si zachcaniem ich do gosowania, a nie „wyrywaniem” sobie gosw nawzajem. Ja szanuj cudzy mandat.

Gosujcie na mnie, bo…?
– Kandyduj, bo aden inny kandydat nie wystpuje w obronie podstawowych zasad cywilizacji chrzecijaskiej.
Jarosaw Kaczyski uwaa, e to on zagospodarowa ten teren.
– Jeeli mamy do czynienia z liderem, ktrego partia wycofaa si z ustawy o zakazie pornografii, nie chciaa poprze gwarancji zachowania witecznego charakteru kadej niedzieli (nie sprzeciwiajc si przez to przymuszaniu kobiet do pracy w hipermarketach w niedziel), to co to oznacza? Mamy dwch kandydatw, ktrzy co do modelu spoecznego si zgadzaj: to spoeczestwo, ktrego opinia chrzecijaska nie moe zmienia na lepsze. To kandydaci, ktrzy godz si na to, e na kadej stacji benzynowej a bije po oczach od pornografii. I godz si na obnianie poziomu ochrony ycia.

Chyba raczej na zachowanie obecnego stanu?
– Na obnianie. Mwi o tzw. sprawie Agaty i o poszerzeniu – pozaustawowym – rozumienia pojcia „cia bdca wynikiem przestpstwa”. Nagle okazao si, e kade dziecko gimnazjalistki i jej chopaka jest wynikiem przestpstwa – i mona je zabi. Na takie dezinterpretacje prawa zgodziy si milczco przed dwoma laty partie wszystkich najwaniejszych kandydatw.

A zastanawia si Pan kiedy, jak to si dzieje, e w kraju zamieszkanym w wikszoci przez katolikw kandydat utosamiajcy si w peni z katolickimi pogldami nie ma szans na wygran?
– Jeeli mwimy o badaniach opinii, to w ostatnich sondaach zaufania spoecznego, w ktrych byem notowany, zaufanie do mnie byo najwysze na prawicy, 2 proc. wysze od Jarosawa Kaczyskiego, miaem te trzykrotnie niszy od niego poziom nieufnoci spoecznej.

Ale to si nie przekada na wyniki wyborcze Pana partii.
– Na to ma wpyw wiele innych czynnikw, na przykad finansowanie partii politycznych. Poza tym jestemy wolni. Rwnie dobrze mona zapyta, dlaczego w kraju, gdzie yj prawie sami Polacy, tak niewielu ludzi wierzyo w niepodlego jeszcze 25 lat temu. Z faktu, e kim jestemy, nie wynika jeszcze, e sobie to cenimy albo e chcemy si kierowa odpowiedzialnoci, jaka z tego wynika. To jest brzemi wolnoci, ale to jest te szczcie wolnoci, bo dziki temu, co robimy, ycie jest nasze, autentyczne.

A moe po prostu lepiej „sprzedaje si” pewna elastyczno? By moe Pan postawi za mocno wszystko na jedn kart: albo wszystko, albo nic. To w polityce nie dziaa.
– W polityce nie chodzi o osobiste cele politykw. Warto zastanowi si nad skutecznoci i szansami.

Wanie o skuteczno pytam.
– W moim przekonaniu kandydaci, ktrzy s dzi faworyzowani, nie daj wikszych szans na zmierzenie si z realnymi problemami Polski, jak kryzys demograficzny, konieczno efektywnej solidarnoci wobec rodzin, albo samodzielna polska polityka praw czowieka w Europie. Kandyduj, bo nieobecni nie maj racji.

Pan sta si nieobecny w tzw. wielkiej polityce, wystpujc z PiS.
– Pastwo demokratyczne istnieje po to, ebymy mogli powoywa wadz, a nie tylko szuka takiej, pod ktrej skrzyda mona si schowa. Nieobecni w wyborach nie maj racji. Dlatego musimy w nich by. Startuj jako kandydat, ale musimy by te obecni jako wyborcy, eby pokaza znaczenie naszego gosu.
Faktem jednak jest, e kandydaci bez poparcia establishmentu nie maj szans.
– Cigle mylimy jeszcze o wadzy jako sile niezalenej od spoeczestwa. Tak dziaa pastwo oligarchiczne. Ju w XIII wieku filozofowie wiedzieli, e po tyranii narody bardzo czsto popadaj we wadz oligarchii, bo zanika odwaga cywilna i gotowo do zaangaowania. Tymczasem jako wolni ludzie musimy budowa wasn reprezentacj i zmienia spoeczestwo. Jeeli kto obecny stan pastwa i spoeczestwa uwaa za zadowalajcy – powinien popiera jednego z reprezentujcych ten stan kandydatw. Ja kandyduj dla tych, ktrzy chc zasadniczej zmiany.

Do ktrych kandydatw jest Panu najbliej?
– Obaj gwni kandydaci wiedz, do ktrego z nich jest mi bliej…

Potwierdmy to…
– Z Jarosawem Kaczyskim wsppracowalimy przez wiele lat. Nasze rozejcie wynikno z mojego zawodu, e on w swojej polityce nie chcia w sposb aktywny wspiera zasad cywilizacji chrzecijaskiej, chocia chcia mie poparcie ludzi, ktrzy te zasady wyznaj. Zawiodem si, bo wiem, e jest czowiekiem, ktry te rzeczy rozumie. Natomiast Bronisaw Komorowski w tej chwili reprezentuje fataln polityk dryfu spoecznego i europejskiego, ktr prowadzi rzd PO. To nie Jarosaw Kaczyski ma Janusza Palikota na zapleczu.

W II turze poprze Pan Jarosawa Kaczyskiego?
– Teraz walczymy o to, kto wejdzie do II tury.

Ponawiam pytanie.
– Jarosaw Kaczyski uwaa, e dzisiejsza polityka pod kuratel partyjnych central jest dobra. Ja odwrotnie. W polityce potrzeba wicej przekona i odpowiedzialnoci osobistej. Partie pozbawione kontroli spoecznej s w stanie podejmowa dziaania tak sprzeczne ze swoimi deklaracjami politycznymi, jak np. przyjcie traktatu lizboskiego. Przecie PiS i PO zrobiy to dokadnie wbrew zobowizaniom spoecznym obu tych partii. I ten model polityczny trzeba zmieni. Jestem zwolennikiem aktywnej polskiej polityki europejskiej, a zwaszcza polityki praw czowieka. I to zawsze nas rnio. Kiedy przeforsowaem w Sejmie uchwa o odrzuceniu przez Polsk tzw. polityki walki z homofobi w Europie (bo moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest adn fobi), premier Kaczyski by temu zdecydowanie przeciwny, protestowa publicznie na amach „Gazety Polskiej” mwic, e nie zgadza si na pouczanie UE.

Dobrze, ale jest 4 lipca, II tura, komu udzieli Pan poparcia?

– W II turze powinnimy na prawicy gosowa razem, mimo rnic.

Nie mona tak od razu 20 czerwca?
– Nie warto. Jeden z kandydatw na prawo od centrum i tak bdzie w drugiej turze. Teraz mamy wybr. Wielu politykw radykalnej i liberalnej centroprawicy bardzo chtnie odwouje si do poparcia opinii chrzecijaskiej, natomiast nie chce podejmowa spraw, do ktrych to poparcie zobowizuje.

rdo:"Go Niedzielny" artyku z numeru 20/2010 23-05-2010Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]