Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-05-2010
"Wybieram Marka Jurka - Ja inwestuj w przyszo." - wywiad z Ludwikiem Dornem dla Portalu ONET.PL

Wpadki Komorowskiego dyskwalifikuj go jako kandydata na prezydenta, ktry ma elitarno – pogardliwy stosunek do instytucji pastwa i spoeczestwa. Wystpienia Andrzeja Wajdy i prof. Wadysawa Bartoszewskiego, to mocno rozhisteryzowane wypowiedzi starszych panw, ktrzy trac kontrol nad sowami.

Spoeczestwo na krtk met kupuje nowy wizerunek PiS, ale nie kupuje wizerunku Jarosawa Kaczyskiego, bo wyborcy nie wiedz czy Kaczyski si zmieni, czy tylko udaje. Midzy Tuskiem a Komorowskim nastpi szorstka przyja, bo Komorowski jest ju mocno sfrustrowany. A najlepszym kandydatem na prezydenta jest Marek Jurek, mwi w drugiej czci wywiadu dla Onet.pl Ludwik Dorn, ktry przez najblisze lata zamierza pozosta bezpartyjny.

Z Ludwikiem Dornem, posem bezpartyjnym, byym marszakiem Sejmu, byym wicepremierem i byym szefem MSWiA rozmawia Jacek Nizinkiewicz:

Jacek Nizinkiewicz: Wrmy do kampanii wyborczej. Czy spoeczestwo ma dostateczn ilo informacji o wizji prezydentury kandydatw na prezydenta?

Ludwik Dorn: Ci kandydaci to nie s kosmici.

- Ale czy znamy ich programy?

- Nie, ale nie musimy zna, bo zna programy chce moe tylko 5 proc. spoeczestwa, a reszta nie ma potrzeby posiadania takiej wiedzy. Ale prosz zwrci uwag na pierwsze reakcje kandydatw na te dwie tragedie, ktre nas dotkny. Marszaek Komorowski powiedzia, e : "Woda ma to do siebie, e si zbiera i stanowi zagroenie, a potem spywa do gwnej rzeki i do Batyku". Ta wypowied pokazaa jaki on jest naprawd. Talleyrand mawia: "Strzecie si pierwszych reakcji, zazwyczaj s szczere". Moemy wybra na prezydenta czowieka, ktry na powd reaguje mwic swoim zachowaniem: "A co to mnie obchodzi. Siy natury".

- Kademu zdarzaj si wpadki, niewaciwe wypowiedzi.

- Ale Komorowski mia wiele takich wypowiedzi pierwszej szczeroci, ktre go dobrze obrazuj. Pamitamy wypowied o strzelaninie w Gruzji na linii demarkacyjnej: "Jaki prezydenta taki zamach", pamitamy wypowied po wyborze prezydenta: "Szkoda Polski", teraz ta o wodzie i takich wypowiedzi byo wicej…

- Ale duo wicej wypowiedzi tego typu mia p. Lecha Kaczyski, ktrych przez pami i szacunek do byego prezydenta nie bd przytacza. Wpadki mia Jarosaw Kaczyski np. mwic o ZOMO, czy oskarajc Stefana Niesioowskiego, czy te nie krytykujc Antoniego Macierewicza za nazwanie wszystkich byych szefw MSZ agentami rosyjskimi. Pan te mia wiele wpadek jak np. o "wykszaciuchach", o "kamaszach", czy "poka lekarzu co masz w garau"…

- Ja si z tymi wypowiedziami pana Kaczyskiego nie zgadzaem, czemu daem wyraz w sposb poredni w okresie rzdw PiS, czego te efektem bya w konkretnej sprawie, ale te oglnie moja dymisja z urzdu szefa MSWiA. Ok., ale co te wypowiedzi odsaniaj? Kaczyski mwi i mwi, e to by bd. W moim przekonaniu jego element rozliczenia jest za may, ale jaki jest, a pan Komorowski w ogle mwi, e nie musi si zmienia. Natomiast moje "kamasze" mwiy o tym, e ponad 10 milionw pacjentw moe zosta bez opieki zdrowotnej. Chodzi o kontekst. Kademu zdarzaj si wpadki, ale one co odsaniaj. Trzeba si skupi na tym co te wpadki odsaniaj.

- Co wpadki Komorowskiego mwi o nim?

- Wpadki jak ta wypowied, e woda ma to do siebie, e si zbiera i potem spywa, odsaniaj u Komorowskiego elitarno – pogardliwy stosunek do spoeczestwa co dyskwalifikuje go jako kandydata na prezydenta.

- Ale chyba pan przesadza? Kademu zdarzaj si rnego rodzaju wypowiedzi mniej lub bardziej trafione.

- Ale te sowa dyskwalifikuj go jako kandydata na prezydenta.

- Wsppracowa pan z Komorowskim w opozycji w "Gosie".

- Tak i z Komorowskim co zego stao si w latach 90. W latach 70., to by zupenie inny czowiek. Jego uksztatowao rodowisko Unii Demokratycznej i on ma ten elitarno – pogardliwy stosunek do instytucji pastwa jak i spoeczestwa.

- A wierzy pan w przemian Jarosawa Kaczyskiego?

- Prosz ze mnie nie robi psychologa od pana Jarosawa Kaczyskiego. Ta przemiana moe by szczera, ale moe by udawana. Ja w to nie wnikam. W odbiorze spoecznym ta przemiana wydaje si niewiarygodna, niezalenie od tego, co naprawd stao si w rodku pana Kaczyskiego. Jeli po 2007 r. byo podtrzymywane haso budowy IV RP, a nagle na 30 dni przed wyborami pynie zdecydowany komunikat: "Tfu, tfu, to wszystko niewane".

- Co to oznacza?

- Oznacza to, e znaczna cz obywateli moe si zastanawia czy Jarosaw Kaczyski udaje, czy nie udaje. Pytanie o wiarygodno Kaczyskiego jest prawomocne. Po 2007 r., po porace wyborczej mwiem, e s potrzebne zasadnicze przemylenia programowe i wycigniecie wnioskw z tego dlaczego obywatele powiedzieli, e nie chc nas, ja wtedy byem jeszcze w partii, i gdy ja mwiem o zamianach, to…

- …to paski gos odbi si od ciany.

- …a mj odbi si od ciany. Nie jest niczym nagannym dokonywa przewartociowa programowych, tylko tak zasadnicze przewartociowanie programowe s uznawane na zewntrz jako wiarygodne tylko wtedy kiedy maj charakter cigy, ewolucyjny i kiedy cz si z decyzjami nie tylko wizerunkowymi, ale i politycznymi.

- A w tym przypadku czego takiego nie byo?

- A tutaj tego nie byo. Ja abstrahuje od tego czy to szczere czy nie politycznie i wewntrznie, ale znaczna cz obywateli moe powiedzie e Kaczyski nie przeszed wewntrznej przemiany politycznej, cho ja jej nie wykluczam. Ale bya IV RP, a nagle 30 dni przed wyborami jej nie ma…

- …co tu nie gra?

- … co tu nie gra. Moim zdaniem ten nagy zwrot nie zrazi twardych zwolennikw Jarosawa Kaczyskiego, ale nie przycignie nowych i wahajcych si. Znaczna cze wyborcw powie sobie, e w przypadku Kaczyskiego nie wie o co chodzi, e co tu nie gra.

- Ale w sondaach PiS i Jarosaw Kaczyski urs. Rwnie gwatownie zwikszyo si zaufanie spoeczne dla Jarosawa Kaczyskiego.

- Wskaniki zaufania wyborczego nie przekadaj si na wskaniki wyborcze. Po do istotnym wzrocie preferencji dla kandydata Jarosawa Kaczyskiego nastpi spadek.

- Jakie s racjonalne przyczyny tego wzrostu, a pniej spadku poparcia dla Kaczyskiego i PiS?

- S dwa czynniki: pierwszy to przesta dziaa nastrj empatyczno-wspczujcy, a drugi czynnik to jest to niepodany produkt uboczny zmiany wizerunkowej. mier brata moe w przypadku polityka przeoy si na wspczucie, ale nie na uwiarygodnienie polityczne.

- mier prezydenta nie uwiarygodnia politycznie Jarosawa Kaczyskiego?

- W oczach wahajcych si, nie. Ona uruchomia duy odruch sympatii, ale to zadziaao tylko przez pierwsz tur sondaow. Pniej polityka wraca. Byy pierwsze wywiady, po ktrych pada pytanie czy te wypowiedzi s wiarygodne, czy nie. Tutaj wyborcy staj si ju ostroni, bo co im zaczyna nie gra. A jeli chodzi o PiS to notowania partii s wysze ni notowania samego prezesa PiS.

- Dlaczego?

- Poniewa w rodku kampanii prezydenckiej pytanie o preferencje partyjne jest abstrakcyjne i w zwizku z tym ludzie udzielaj mocno niewicych odpowiedzi. Czynnikiem drugim jest zmiana polityki wizerunkowej, ktra moga nie zadziaa w przypadku Jarosawa Kaczyskiego, ale moga zadziaa na korzy PiS , ale na krtk met.

- Spoeczestwo kupuje nowy PiS?

- Spoeczestwo na krtk met kupuje nowy wizerunek PiS, ale pniej przychodz wybory parlamentarne i pada pytanie a kto bdzie premierem. Zakadajc, e prezes Kaczyski przegra wybory prezydenckie, to przyjdzie czas na postawienie pytania, kto moe by premierem z PiS. Wrc stare problemy.

- Czyli reforma caratu?

- Ja ju si tym nie zajmuje, bo jestem w innym ksistewku.

- A czy Jarosaw Kaczyski jest przygotowany do penienia funkcji prezydenta?

- Wie pan co, moe skoczmy ju z PiS i z Kaczyskim.


- Ok., to prosz powiedzie dlaczego popar pan w tych wyborach Marka Jurka?

- Ja postawiem swoje warunki obu kandydatom, ale pan Kaczyski nawet nie zareagowa.

- Nawet nie byo pytania z PiS: "A kim jest Ludwik Dorn?"?

- Nie.

- Z ktrymi punktami paskich warunkw nie zgodzi si Marek Jurek?

- Zgodzi si prawie ze wszystkim, oprcz wycofania wojsk z Afganistanu, gdzie prezentuje duo miksz polityk. Ale nie zawsze mona mie wszystko.

- Ale dlaczego wybiera pan Marka Jurka, ktry ma znikome poparcie?

- Ja inwestuj w przyszo. Spjrzmy na sytuacj, ktra ma miejsce przed wyborami parlamentarnymi w Czechach. Wydawao si, e nic nie przeamie dominacji sceny politycznej przez dwie partie socjaldemokratw i ODS, a wanie wchodz do gry zupenie nowe partie, ktre razem zbior najprawdopodobniej ok. 20% gosw. Co podobnego moe sta si w Polsce. PO i PiS przypominaj mi przedsibiorstwa – piramidy finansowe.

- Co pan chce przez to powiedzie?

- To znaczy, e w pewnym momencie te partie mog okaza si partiami niewypacalnymi ze swoich obietnic, programw i si zawal, jak kiedy AWS i SLD. Wol swj yciorys, dowiadczenie zainwestowa w spk wysokiego ryzyka, bo to mae, ale w spk ktra daje jakie nadzieje.

- Ideowo Marek Jurek jest panu bliski?

- Istniej midzy nami rnice ideowe. Marek Jurek w swojej ksice "Dysydent w pastwie POPiSu" okreli mnie jako swojego najwikszego przeciwnika w PiS w zwizku ze zmianami antyaborcyjnymi w konstytucji. Te rnice midzy nami postawy. Te rnice midzy nami postay. Ja uwaam, e tych kwestii aborcyjnych nie naley zmienia. Nie staramy si wzajemnie zmienia. To kwestie sumienia, na ktre nikt nie powinien wpywa.

- A jaki jest paski pogld na In vitro?

- Najbliszy jest mi projekt Gowina. Niechtnie zaakceptuje pogldy bardzie restrykcyjne, a nie zaakceptuj projektw Kidawy i tych bardziej na lewo.

- Jest pan za refundacj In vitro?

- Nie. Pastwo w ogle nie powinno refundowa In vitro przy obecnym stanie finansw pastwa i obecnym stanie suby zdrowia.

- Dlaczego Marek Jurek wg. pana jest najlepszym kandydatem na prezydenta i na ile ten wybr jest szczery z paskiej strony?

- Moe mi pan nie wierzy, ale mj wybr jest szczery. Z kandydatw, ktrzy si zarejestrowali to jest najlepszy kandydat. To czowiek otwarty na kompromis, ale i znajcy granice tego kompromisu, czego dowid. Marek Jurek moe zakoczy wewntrzn zimn wojn polityczn, ktrej istot jest odmowa szacunku dla przeciwnikw On ma najwiksze kwalifikacje i wiarygodno, eby t polityczn wojn jako prezydent zakoczy.

- Czy zamierza pan wstpi do Prawicy Rzeczpospolitej?

- W obecnym stanie rzeczy po rnych moich przygodach dobrze bdzie jeli przez par lat bd funkcjonowa jako bezpartyjny.

- Czy po wyborach prezydenckich bdzie pan chciaa wok Marka Jurka budowa now si polityczn?

- Zawarlimy umow, ktra otwiera nam do tego drog.

- Czy byoby to w ramach nowego politycznego bytu?

- Za wczenie o tym mwi. Umwilimy si na wspdziaanie.

- Jeli dojdzie do drugiej tury wyborw prezydenckich, w ktrej znajdzie si Jarosaw Kaczyski i Bronisaw Komorowski, to kogo pan poprze?

- S moliwe dwa rozwizania. Pierwsze, to jestemy po pierwszej turze i nie dochodzi do konstruktywnych rozmw midzy Markiem Jurkiem i mn a panem Jarosawem Kaczyskim, wtedy ja udam si do wyborw i oddam najskuteczniejszy gos przeciwko Bronisawowi Komorowskiemu. Druga sytuacja, to s rozmowy ktre kocz si konkluzj i ustaleniem politycznym na ktre ja si zgadzam i wtedy mwi, e id do wyborw i oddam gos na Jarosawa Kaczyskiego, prezydenta ktrego Polska potrzebuje.

- Logicznie wychodzi na to samo.

- Tak, ale uzasadnienie polityczne bdzie inne.

- Tak, czy siak zagosuje pan za Kaczyskim.

- Ale wany jest nie tylko sam akt, ale jego polityczne uzasadnienie.

- Moe odda pan pusty gos , ktry bdzie dezaprobat dla obu kandydatw?

- Nie. Czym innym jest powiedzie: zamkn oczy, nos i uszy i przeciw Komorowskiemu zagosuj na Kaczyskiego, a czym innym powiedzie e zagosuje na Kaczyskiego, bo chc, eby on obj ten urzd.

- A co z wotum nieufnoci, ktre mia pan zgosi wzgldem ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, za rzekome "skrcenie przetargu na samoloty"?

- PiS nie wykazao zainteresowania tym projektem, a arytmetyka sejmowa jest nieubagana. Moe PiS wrci to sprawy odwoania Klicha po wyborach. Ja jeszcze w trakcie trwania kampanii wyborczej opublikuj Biak, moe nie ksig, a broszur w sprawie zakupu samolotw VIP –owskich przez Bogdana Klicha, poczynajc od lutego 2008 r. mam zgromadzon potn dokumentacje. Mam materia, ktry miad Klicha.

- Nie brakuje panu debat w trakcie kampanii prezydenckiej? Nie brakuje panu obecnoci Jarosawa Kaczyskiego?

- Zarzut, e jego nie ma i si ukrywa jest chybiony. On jest, co prawda nie bdzie objazdu po kraju, ale to teraz oczywiste. Kaczyski mwi rzeczy politycznie waniejsze ni Komorowski, ktry mwi jedzi z premierem Tuskiem i przechadza si po waach przeciwpowodziowych. A debaty powinny si odby tylko tak, eby inni kandydaci nie byli dyskryminowani.

- Powoanie Rady Bezpieczestwa Narodowego przez marszaka Komorowskiego uwaa pan za dobry pomys?

- Komorowski zrcznie wykorzysta fakt najwikszego bdu prezydentury Lecha Kaczyskiego, ale dobrze e powoa rad i dobrze e w takim skadzie. Okazao si e wzgldy pastwowe, dobrze poczyy si ze wzgldami propagandowymi. RBN ma moliwo sta si instytucj wan.

- Kampania prezydencka prowadzona jest na waach przeciwpowodziowych?

- Troch tak, troch nie. Co ktrzy mog si pokaza to, to robi ale w granicach przyzwoitoci.

- Nie mia pan momentu refleksji i pragnienia powrotu po tragedii smoleskiej do PiS?

- Nie.

- Pan bdzie chcia startowa w wyborach parlamentarnych do Sejmu?

- Zamierzam, ale nie wiem jaki wtedy bdzie ukad polityczny.

- A z jakiej listy pan wystartuje?

- Za wczenie na t odpowied. Zobaczymy, czy po wyborach prezydenckich dojdzie do wsppracy PR z PiS. Zobaczymy.

- Czy PSL moe poprze kandydata PiS na prezydenta w drugiej turze?

- Wyobraam to sobie.

- A Komorowski zamelduje wykonanie zadania Tuskowi?

- Nie uyje takiego nieszczliwego stwierdzenia. W nim przez czas marszakowania narosa potna frustracja, bo niby by drug osob w pastwie a by w antszambrach wadzy. Komorowski do gabinetu Tuska mg wchodzi rzadziej ni Palikot. Komorowski jest kandydatem sfrustrowanym.

- Czy Komorowski jako prezydent bdzie wsppracowa z Tuskiem premierem?

- Midzy Komorowskim a Tuskiem przewiduj szorstk przyja.

- A jak pan skomentuje sowa prof. Wadysawa Bartoszewskiego pod adresem Jarosawa Kaczyskiego o hodowcy futerek i o nekrofilii, czy Andrzeja Wajdy o wojnie?

- To s ju starsi panowie mocno rozhisteryzowani, a ich mocno dojrzay wiek wie si z utrat kontroli nad sowami. Pod wzgldem politycznym to jest zarzut do pana Komorowskiego i Tuska, e nie zdystansowali si do tego napadu histerii i agresji przez starszych rozhisteryzowanych panw.

- Marek Belka zosta wskazany przez Bronisawa Komorowskiego na nowego szefa NBP.

- To nie jest dobry kandydat. Nie chciabym eby polski Bank Centralny by oddziaem nieformalnego bytu jakim jest pewien ukad interesw midzynarodowej finansjery.

- To dosy enigmatyczna wypowied. Co pan ma namyli?

- Przyjmijmy, e na podstawie mojej intuicji, wiedzy i dowiadczenia wyrobiem sobie takie zdanie. Niech pan marszaek Komorowski przeledzi dziaalno pana Marka Belki w Iraku. By tam od czerwca do padziernika 2003 szefem koalicyjnej Rady Koordynacji Midzynarodowej. Od listopada 2003 do kwietnia 2004 by dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Wadzach Koalicyjnych w Iraku, odpowiedzialnym za reform walutow, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzr nad gospodark. Postawmy pytanie co Polska z tego miaa. Nic. A firmy innych krajw – i owszem To jest kluczowe pytanie.

- Prosz rozwin swoj wypowied.

- Nie chc jej teraz rozwija, ale to s kluczowe pytania o pana Belk. Ponadto z rki amerykaskiej takie funkcje w Iraku mg otrzyma tylko kto kto cieszy si najwyszym zaufaniem. Takim zaufaniem nie obdarza si za darmo. Wolabym, eby szefem NBP zosta jednak kto do kogo nasi amerykascy przyjaciele maj mniejsze zaufanie.

- A czy myli pan, e bdzie druga tura wyborw?

- Myl, e mimo sprzyjajcych sonday Bronisawowi Komorowskiemu, to druga tura odbdzie si.

- Dzikuj za rozmow.


rdo: Onet.pl Rozmawia: Jacek NizinkiewiczCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]