Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-06-2010
Onet.pl - abp Jzef Michalik: "wiat potrzebuje prorokw. W Polsce oni s"

Przemyski hierarcha, abp Jzef Michalik, w homilii wygoszonej podczas procesji Boego Ciaa zaznaczy, e dzisiejszy wiat potrzebuje prorokw nie tylko w habicie i sutannie, ale i w garniturze i sukni. Jednym z takich prorokw, ktrych wymieni, jest woski polityk Rocco Buttiglione, ktry - jak przypomnia abp Michalik - za to, e za maestwo uzna tylko zwizek midzy kobiet a mczyzn, nie zosta wybrany na komisarza UE.

- W Polsce te s przykady, kiedy parlamentarzyci odeszli z najwyszych stanowisk tylko dlatego, aby ratowa swoje sumienie. To s prorocy naszych czasw. I trzeba im pomaga, zauwaa na co dzie. Bo inaczej nie tylko nasz nard, ale wiat cay zagubi si w kamstwie - mwi.


Abp Jzef Michalik wezwa do gosowania "nie tylko w tych wyborach, ale zawsze, na grup i czowieka kierujcego si sumieniem".

- Jeli ojciec czy matka rodziny nie kieruje si sumieniem, biedny jej los, dzieci nie bd przygotowane do ycia. Jeli nard nie bdzie mia przywdcw, ktrzy broni prawa natury, prawa Boego, prawa narodu do wasnej historii, jeli nie bdzie mia przywdcw mdrych, ktrzy bd potrafi czy nowoczesno z tradycj, nie rozwinie si nigdy - oceni.

Zdaniem abp Michalika, wybr prezydenta nie jest rzecz drugorzdn. Podkreli, e nie wolno "akceptowa drogi na najblisze lata dla naszego narodu, ktra byaby drog nieuczciwoci, krcenia w sprawach moralnych".

W homilii wygoszonej na przemyskim Rynku abp Michalik zastrzeg, e nie wymieni adnego nazwiska ani partii. Przekonywa, e potrzebni s przywdcy silni, ktrzy "w Warszawie bd decydowa o losach naszej ojczyzny". - Bd konsultowa w Brukseli czy gdzie indziej, ale w Warszawie bd decydowa, a nie gdzie na opotkach wasnych interesw - mwi.

Zaznaczy, e s kandydaci, ktrym mona zaufa, ale potem trzeba ich pilnowa. Zachci do pjcia do wyborw i oddania gosu na uczciwego czowieka i ugrupowanie, bo jest to budowanie naszej przyszoci.

Zdaniem metropolity przemyskiego, nie mona pogodzi wiary katolickiej z yciem w kamstwie. Zauway, e dzi trwa "zdecydowana walka o to, eby nie pomija obecnoci Ewangelii Chrystusa w strukturach tego wiata".

Abp Michalik zauway, e dzi rnie interpretuj si religi. - Mwi si: ja jestem katolik, ale jestem za tym, aby kobieta miaa prawo wolnoci: do zabicia, do poczcia dziecka, albo eby maestwa byy jedno- lub dwu pciowe, bo to jest rzecz drugorzdna. Nie, nie jest drugorzdna. Mwi si: owszem jestem katolik wierzcy, nawet chtnie si poka przy rnych okazjach, ale jestem za in vitro, mimo e jest to wbrew prawom natury. Koci (...) broni prawa natury, prawa naturalnego poczcia czowieka, bo jeli si pozwoli na manipulacj dzi, to bd to manipulacje w prbwce, a jutro manipulacj krzywek ze zwierztami i jeszcze inne - przekonywa.

Doda, e prawo natury obowizuje wszystkich, zarwno bogatych, jak i biednych.

W procesji Boego Ciaa, ktra przesza ulicami Przemyla, udzia wzio kilka tysicy osb.

rdo: Onet.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]