Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-09-2007
Marek Jurek Gociem Radia Zet

Monika Olejnik: A gociem Radia ZET jest Marek Jurek Liga Prawicy Rzeczpospolitej, witam Monika Olejnik, dzie dobry.

Marek Jurek: Dzie dobry pani, dzie dobry pastwu.

Monika Olejnik: Panie marszaku, co pan sdzi o ministrze Wassermannie, ktry znajduje pod wycieraczk dokument dotyczcy generaa Dukaczewskiego. Dokument ten mwi o tym, e genera by szkolony w Zwizku Radzieckim, znalaz pod wycieraczk.

Marek Jurek: Minister ma szczcie, ja myl, e kady minister nadzorujcy suby specjalne chciaby znajdowa jak najwicej dokumentw pod wycieraczk, bo wtedy rwnie swoim podwadnym mgby zaimponowa, e sam osobicie potrafi by skuteczny.

Monika Olejnik: Ale powanie.

Marek Jurek: Ale tak powanie, kady kto si zapozna z raportem na temat dziaalnoci WSI mg zobaczy, przynajmniej jedn rzecz bardzo wyranie, takie uoglnienie, e rzeczywicie kadry WSI byy szkolone w Moskwie.

Monika Olejnik: Tak, ale o tym wszyscy wiemy tylko...

Marek Jurek: I to w sposb masowy. No to, e byy...

Monika Olejnik: Ale minister wczoraj ogasza w TVN24, e znalaz pod wycieraczk dokument, panie marszaku w jakim kraju yjemy?

Marek Jurek: Pani redaktor, to ju skomentowaem. Natomiast jeeli chodzi o przedmiot debaty, to poza wszystkim...

Monika Olejnik: Nie, nie, ja mwi powanie, czy to nie jest skandal, to jest jaki skandal, moe nie, moe nie.

Marek Jurek: Pani redaktor no ja ju znalezisko pod wycieraczk skomentowaem.

Monika Olejnik: Dobrze to, co pan sdzi o szefie kontrwywiadu, czynnym szefie, ktry kandyduje do parlamentu, Antoni Macierewicz?

Marek Jurek: Kandyduje w moim okrgu, w pewnym sensie na moje miejsce, wic trudno mi to komentowa.

Monika Olejnik: Nie, wanie atwo, prosz.

Marek Jurek: Myl, e Antoni Macierewicz wybra jednak drog polityczn, potraktowa jako epizod kierowanie sub kontrwywiadu, e to bya praca na rok czy ptora roku, wraca do polityki. Myl, e to jest ostateczne. No, on by wanym i skutecznym politykiem w Sejmie poprzedniej kadencji.

Monika Olejnik: Ale zym szefem kontrwywiadu, tak mwi byy minister obrony Radek Sikorski.

Marek Jurek: Nie wiem, midzy nimi jest spr. Ja tylko wrc do tego, e on w Sejmie robi duo dobrych rzeczy na polu na przykad niemieckim, obrony polskiej wasnoci na Ziemiach Odzyskanych, czy w komisji ledczej. Myl, e skoro decyduje si, jako urzdujcy szef kontrwywiadu kandydowa w wyborach to, to oznacza chyba odejcie ze suby i potraktowanie tej dziaalnoci bezporednio w wywiadzie, nie w nadzorze parlamentarnym tylko bezporednio jako epizodu.

Monika Olejnik: Ale chodzi mi o zasad, czy szef kontrwywiadu powinien kandydowa, chyba powinien si zawiesi.

Marek Jurek: Jest to zaskakujce, ale myl, e to wynika z tego, e chyba chce, chyba si zawiesi, chyba chce odej ze sub.

Monika Olejnik: Nie, nie zawiesi si, nie zawiesi si teraz.

Marek Jurek: Dlatego, e polityka i dziaalno w takich subach jak wywiad i kontrwywiad no to s dwie rne, zupenie sprawy. Ja, kiedy w 97 r. namawiano mnie do kandydowania z AWS wtedy, ZChN – AWS byem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, zrezygnowaem z tego kandydowania traktujc te rzeczy jako niewspmiernie, e najpierw koczymy jedn misj, potem rozwaamy inne propozycje.

Monika Olejnik: No wanie, skoro pan o tym mwi Elbieta Kruk zrezygnowaa z przewodniczenia, a jednoczenie sparaliowaa Krajow Rad.

Marek Jurek: To jest, ja myl pani redaktor, e to jest sytuacja, ja ycz pani minister Kruk eby jak najszybciej wybraa wiceprzewodniczcego, to jest kwestia...

Monika Olejnik: Nie moe ju wybra, bo ona ju zrezygnowaa, ju jej nie ma panie marszaku i jest pat.

Marek Jurek: Ju jest po rezygnacji, ja mam wraenie, e wczoraj ogldaem pani program, jeszcze z pani minister...

Monika Olejnik: Nie, nie, jeszcze siedziaa w gabinecie, ale ju zrezygnowaa.

Marek Jurek: To ju bya ewakuacja.

Monika Olejnik: Ewakuacja.

Marek Jurek: A, czyli to przekonywanie o tym, e prowadzcy obrady moe wypenia funkcje wiceprzewodniczcego to miao ten charakter. To szkoda, no bo to wiadczy o tym. Tu s dwie rzeczy, tylko jeeli pani mi da chwil czasu to kad skomentuj osobno. Jeeli chodzi o Elbiet Kruk to ja myl, e sytuacja jest cakowicie szczeglna, bo ona tyle razy demonstrowaa swj niezaleny, odrbny sd o tym, co si dziao w mediach, szczeglnie po odejciu Bronisawa Wildsteina z telewizji publicznej, e myl, e chciaa po prostu wyj z tej instytucji i podj dziaalno publiczn o innym charakterze.

Monika Olejnik: Boe, co to za ministrowie, ktrzy chc rzuca prac eby lecie do Sejmu.

Marek Jurek: Ja myl, e ona bya niezadowolona z gremium, ktrym kieruje, sytuacji, do jakiej doszo w mediach, polityki rad nadzorczych, ktre zostay powoane itd.

Monika Olejnik: Panie marszaku, ale naprawd, nas nie powinno interesowa niezadowolenie, tylko jest parali Krajowej Rady.

Marek Jurek: To jest jedna sprawa. Natomiast parali Krajowej Rady to jest ilustracja tego, e pastwo multipartyjne, ten kartel partii politycznych reprezentujcych bardziej klas polityczn, tak zwan klas polityczn, bo to pojcie dosy odpychajce, a nie opini publiczn z jej nurtami, z indywidualnymi sdami ludzi, z autorytetami, ktrymi dysponuj ludzie obdarzani mandatem publicznym prowadzi w gruncie rzeczy do nieskutecznoci. Wmawiano przez wiele lat, e ten system demokracji zablokowanej, z tymi dysponujcymi ogromnymi pienidzmi, silnymi partiami politycznymi prowadzi do efektywnej wsppracy. Nie, Krajowa Rada pokazuje, e takie pastwo partyjne wchodzce w kolejne instytucje prowadzi do paraliu, e ci ludzie nie s si w stanie porozumie si nawet wok tak prostej sprawy, jak wybr wiceprzewodniczcego na wniosek przewodniczcego.

Monika Olejnik: Panie marszaku, pani przewodniczca, bya przewodniczca nawet nie wybraa swojego zastpcy.

Marek Jurek: No to mwi z czystym sumieniem, bo ja nie gosowaem za tym skadem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monika Olejnik: Z czystym sumieniem?

Marek Jurek: Mimo, mimo do silnych naciskw wtedy w partii rzdzcej eby wszyscy to poparli.

Monika Olejnik: Dobrze, ale czy to nie jest kompromitacja PiS, najpierw walczyli o Elbiet Kruk, teraz ona rezygnuje, zostawia w paraliu Krajow Rad? No dobrze, czy wedug pana, jak wygra...

Marek Jurek: Myl, e to jest, na szczcie do wyborw mamy trzy i p tygodnia.

Monika Olejnik: Ale jest kampania wyborcza.

Marek Jurek: Moe ja wyjani na czym polega ustawa radiowo-telewizyjna, bo ja suchaem wczoraj pani rozmowy z Elbiet Kruk.

Monika Olejnik: Nie, nie, to my wiemy. Dobrze, dobrze, to my wszystko wiemy.

Marek Jurek: Powiem krtko – uchway podejmowa mog, przez trzy i p tygodnia nie bdzie kogo, kto bdzie podpisywa decyzje administracyjne, ale naprawd to myl, e akurat od tego media publiczne, czy na przykad telewizje kablowe w terenie si nie zawal.

Monika Olejnik: To dobrze, dobrze, e pan chwali PiS. Czy zgadza si pan z premierem Kaczyskim, e jak...

Marek Jurek: Ja uwaam, e ten organ wyprodukowany w tych wyborach do Krajowej Rady jest kompletnie zablokowany i to jest przeraajce.

Monika Olejnik: Panie marszaku, czy pan zgadza si z premierem, z tym, e jak wygra Platforma Obywatelska i LiD to grozi Polsce 13 grudnia 80.

Marek Jurek: Nie, uwaam to za porwnanie cakowicie niestosowne, aczkolwiek chyba z premedytacj brutalizujce ycie publiczne. To jest tego rodzaju brutalizacja eby zarzuca sobie rzeczy najgorsze, wywoywa reakcje i znajdowa pretekst do jeszcze bardziej agresywnej kampanii. Zreszt moja koleanka Magorzata Bartyzel podpisaa w tej sprawie protest opozycji dzkiej, z pen moj aprobat, dlatego e brutalizowanie w ten sposb ycia politycznego jest kompletnie bez sensu. Ja jestem zdecydowanie przeciwny powstaniu rzdu lewicowo-liberalnego po wyborach i uwaam, e trzeba pracowa tak eby rzeczywicie w parlamencie bya sytuacja otwarta, ebymy nie byli skazani na rzd, ktry po pierwsze odejdzie od tej nadziei zmian, ktr – jako kraj wybralimy dwa lata temu – a po drugie bdzie w staym konflikcie z prezydentem. Inne rozwizanie byoby lepsze.

Monika Olejnik: A dlaczego pan premier wzmacnia lew nog...

Marek Jurek: Ale porwnanie, ale porwnanie jest cakowicie niestosowne.

Monika Olejnik: A dlaczego premier wzmacnia lew nog.

Marek Jurek: No wczeniej wzmacnia Platform, bo wczeniej ten karter dziaa na zasadzie umwienia si PiS i Platformy na eksponowanie si nawzajem, w tej chwili wzmacnia prezydenta Kwaniewskiego, moe dlatego, e prezydent Kwaniewski no sabo si czuje na swoich nogach i dlatego moe premier si, premier si czuje silny, dlatego e lubi takie dyskusje dobrze ustawione z partnerem nie za mocnym. No, formalnie biorc, to panowie i partie maj prawo umwi si na dowoln debat i to jest fakt, ktry media musz przyj.

Monika Olejnik: Oczywicie, tak.

Marek Jurek: Natomiast z punktu widzenia odpowiedzialnoci politycznej PiS, jako partii prawicowych wyborcw, promowanie Aleksandra Kwaniewskiego w tym momencie jest rzecz bardzo niestosown.

Monika Olejnik: Dzikuj bardzo gociem Radia ZET by byy marszaek Marek Jurek, Liga Prawicy Rzeczpospolitej.

Marek Jurek: Nie, ja kandyduj z komitetu wasnego do Senatu.

Monika Olejnik: Senator, czyli nie bdzie pan na plakacie z Romanem Giertychem i Januszem Korwinem-Mikke.

Marek Jurek: Nie, ja prowadz kampani przede wszystkim do Senatu, natomiast wielu naszych kandydatw kandyduje z Ligi Prawicy Rzeczpospolitej.

Monika Olejnik: Dzikuj bardzo.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]