Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-08-2010
Notre charge apostolique – to ju sto lat - blog Marka Jurka

Dzi mija sto lat od wydania przez witego papiea Piusa X encykliki Notre charge apostolique. Papie potwierdzi w niej aktualno cywilizacji chrzecijaskiej wobec pokus chrzecijastwa zaadaptowanego do wiata bez Boga. w. Pius X pisa, e cywilizacji nie trzeba wymyla od nowa, trzeba po prostu odbudowa cywilizacj chrzecijask. Ostrzega przed utopizmem chrzecijaskiej demokracji, piszc, e skoro w spoeczestwie zawsze mog pojawi si ludzie wystpni, wadza pastwowa musi by tym silniejsza – im groniejszy jest egoizm zoczycw. Przestrzega przed wypaczonym pojciem godnoci ludzkiej, przeciwstawianym wiernoci i posuszestwu. „Czy bowiem wici – pyta – najposuszniejsi z ludzi, byli wynaturzonymi niewolnikami?”. Uczy chrzecijaskiej mioci spoecznej, ktra polega na integralnym zaangaowaniu na rzecz moralnych, intelektualnych i materialnych potrzeb blinich. Pokazywa, e wszystko to budowali wielcy biskupi i wadcy Christianitas.

Napisana u progu XX wieku „Notre charge apostolique” to wielki manifest nieprzedawnialnoci zasad cywilizacji chrzecijaskiej. Bo i wity Pius X by papieem na wskro nowoczesnym. Rozumia, e w dechrystianizujcym si wiecie to nie rzdy bd oparciem porzdku spoecznego. Broni wszdzie silnej opinii katolickiej. Dlatego podtrzyma opr wobec zaboru Pastwa Kocielnego przez Wochy sabaudzkie, popiera monarchistyczn opozycj we Francji, strajki szkolne w Wielkopolsce modziey walczcej o polskie nauczanie religii. Gdy rzd niemiecki chcia narzuci niemieckiego biskupa prymasowskiej stolicy w Gnienie – Papie powiedzia: nigdy nie powoam tam Niemca! Jego najwaniejszym polskim doradc by pra. Adam Sapieha, pniejszy Ksi-Kardyna, ktry udzieli wice kapaskich ks. Karolowi Wojtyle. Ks. Sapieh wity papie tak lubi, e kiedy podarowa mu w prezencie pudeko najprzedniejszych cygar.


Skomentuj - Blog Marka Jurka, sierpie 2010 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]