Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-10-2010
Madia: UPR i Prawica Rzeczypospolitej bd walczy o prawa rodzin

Wspieranie rodziny to jeden z gwnych punktw wsplnego programu wyborczego Unii Polityki Realnej oraz Prawicy Rzeczypospolitej. Program przedstawiony w rod przewiduje m.in. gwarancj samorzdowego becikowego oraz dodatek macierzyski dla rodzin wielodzietnych

Prawica Rzeczypospolitej i Unia Polityki Realnej - obok wsplnego kandydata na prezydenta stolicy, ktrym jest Piotr Strzembosz - wystawi w wyborach samorzdowych rwnie wsplne listy do Rady Warszawy i rad dzielnic. Strzembosz poinformowa, e listy wyborcze s obecnie dopracowywane. - Obsadzimy list wyborcz do Rady Warszawy i do wikszoci dzielnic. Nie mamy parytetw. Naszym zdaniem nie ma znaczenia, jakiej pci, s kandydaci. Pierwsze miejsca na listach bd obsadzane przez najlepszych - zaznaczy Strzembosz.

Wsplny program UPR i Prawicy Rzeczypospolitej przewiduje m.in. wprowadzenie przydziau dodatkowych rodkw dla szk uzyskujcych najlepsze wyniki w nauce i sporcie, a take wprowadzanie specjalnych programw naprawczych dla placwek osigajcych gorsze wyniki. Jak oceniono, ma to wymusi efektywno ksztacenia w szkoach. - Szkoa dopasowana do potrzeb wybitnie uzdolnionych i sabszych uczniw jest tym, do czego dymy - mwi Piotr Sokorowski z UPR. Lech uczyski z Prawicy Rzeczypospolitej doda, e gwnym celem programu jest, to aby samorzdy zmieniy sposb swojego postpowania wobec rodziny "z przedmiotowego na podmiotowy". - Chodzi o to, aby rodzin traktowa jako najbardziej przydatn organizacj spoeczn - podkreli.

Priorytetem UPR i Prawicy Rzeczypospolitej jest te zwikszenie uczestnictwa rodzicw w funkcjonowaniu szkoy. Sokorowski uwaa, e kontrola rodzicielska nad prac nauczycieli byaby czynnikiem poprawiajcym sprawno dziaania i efektywno w nauczaniu szczeglnie najmodszych. Program UPR i Prawicy Rzeczypospolitej przewiduje take udostpnianie szkolnych obiektw sportowych dla modziey w czasie wolnym od zaj. W programie wyborczym zaproponowano te wprowadzenie "Karty rodziny 5+". Karta ma wspiera z co najmniej trjk dzieci. Oba ugrupowania planuj te wprowadzenie zniek dla rodzin wielodzietnych do teatru, kina i na basen.


rdo: Onet.pl

rdo: Money.pl

rdo: Portal Samorzdowy

rdo: Wprost


IAR: Prawica Rzeczpospolitej i UPR - rodzina - wybory samorzdowe

06.10.2010 (IAR) - Warszawscy kandydaci wsplnego komitetu wyborczego Prawicy Rzeczpospolitej i UPR w wyborach samorzdowych promuj wartoci zwizane z rodzin.

Na konferencji prasowej w Warszawie przekonywali, e na poziomie samorzdw naley wymusi popraw efektywnoci ksztacenia w szkoach poprzez danie rodzicom prawa wyboru dyrektora szkoy i kadry nauczycielskiej oraz wpywu na decyzje finansowe.

Jeszcze nie zarejestrowani na listach wyborczych kandydaci na radnych Lech uczyski i Ernest Kobyliski przekonywali, e naley te zwikszy dodatki do zasiku rodzinnego na dzieci z rodzin wielodzietnych, oraz zagwarantowa rodzinom dodatkowe samorzdowe becikowe. Kandydaci na radnych chc take zapewnienia dopat rodzicom , ktrzy zdecyduj si w domu wychowywa swoje dzieci. Dopaty miayby by w takiej samej wysokoci jak otrzymuj przedszkola na kade dziecko. Kandydaci na radnych Prawicy Rzeczpospolitej i UPR przekonuj, e takie dopaty do opieki nad dzieckiem w domu s sprawiedliwe, bo dopaty na dzieci w przedszkolach pochodz z budetu, a kada rodzina paci podatki. Kandydaci przekonuj, e gdyby rodziny otrzymay takie wiadczenia, cz matek zdecydowaaby si wychowywa swoje dzieci, a nie musiaa i do pracy, eby przyczyni si do utrzymania rodziny.

Na konferencji na temat promocji rodziny by take kandydat UPR i Prawicy Rzeczpospolitej na prezydenta Warszawy, Piotr Strzembosz. Mwi o koniecznoci reorganizacji suby zdrowia na terenie miasta. W ocenie kandydata naley w szpitalach zwikszy liczb oddziaw pediatrycznych. Kandydaci w wyborach samorzdowych UPR i Prawicy Rzeczpospolitej promowali take ide Karty Rodziny 5plus , ktra upowaniaaby do rnych zniek, proporcjonalnych do liczby dzieci w rodzinie.

Piotr Strzembosz powiedzia, e Prawica Rzeczpospolitej i UPR nie maj jeszcze ustalonych list wyborczych, maj one by gotowe do 21 padziernika, kiedy upywa termin ich zgaszania. Kandydaci UPR i Prawicy Rzeczpospolitej podkrelaj, e nie bdzie na listach wyborczych parytetw pci, a miejsce na licie bdzie zaleao od kompetencji kandydata.

rdo: Infomracyjna Agencja Radiowa IAR Boena Falkowska/K.P.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]