Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
05-03-2011
Uchwała Zjazdu Prawicy Rzeczypospolitej - O państwo dobra wspólnego, przeciw rządom z udziałem radykalnej lewicy

Zjazd Prawicy Rzeczypospolitej podejmuje decyzję o samodzielnym starcie naszej partii w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. Nasza gotowość zawarcia realistycznego porozumienia międzypartyjnego z PiS, nasze apele do PiS i PJN o współpracę w wyborach do Senatu – nie zostały w ogóle podjęte. To tylko jeszcze jedno potwierdzenie zagrożeń, które dla kraju wynikają ze stanu permanentnej wojny partyjnej, gdzie partie ideowo bliższe traktowane są gorzej od ideowych przeciwników.
Najgorszym efektem nieustającej wojny partyjnej jest dziś perspektywa powrotu do władzy i wpływu na państwo radykalnej lewicy reprezentowanej przez SLD. Dominujące partie nie tylko podejmują z nią współpracę (na przykład w mediach), nie tylko rozważają zawiązanie z nią koalicji rządowej, ale co najgorsze – bagatelizują jej program skierowany przeciw cywilizacji życia, prawom rodziny, tradycji narodowej, chrześcijańskiej tożsamości Polski. Ostatnie miesiące wielokrotnie potwierdziły, że PO i PiS są zdolne do budowania pozycji SLD dla osiągnięcia swych czysto partyjnych celów w walce o władzę.
Chcemy zbudować reprezentację parlamentarną prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej, aby stać się przeciwwagą dla radykalnej lewicy przy wyłanianiu większości parlamentarnej. Kierując się zasadą solidarności zapraszamy na nasze listy kandydatów wszystkich bliskich nam środowisk, szczególnie ludowych i narodowych. Zjazd upoważnia Zarząd Prawicy Rzeczypospolitej do zawierania praktycznych porozumień w tych kwestiach.
W kampanii wyborczej przedstawimy program gospodarczy na rzecz wolnej przedsiębiorczości i praw rodziny. Jego najważniejszymi punktami będzie radykalne uproszczenie systemu podatkowego oraz zmniejszenie podatków bezpośrednich płaconych przez rodziny. Chcemy doprowadzić do reformy systemu politycznego w celu zmniejszenia władzy partyjnych central, ubezwłasnowolniających opinię publiczną: zasadnicze instrumenty tej zmiany to rozszerzenie wyborów w okręgach jednomandatowych na wybory do Sejmu i zasadnicza zmiana systemu finansowania partii politycznych.
Praktycznym celem, który sobie stawiamy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, jest zdobycie poparcia miliona wyborców, co pozwala na bezpośredni wpływ na politykę państwa. Chcemy, by przedmiotem polskiej polityki stały się kwestie dla kraju najważniejsze: prawa rodziny i przełamanie kryzysu demograficznego, gospodarka szans dla młodych Polaków, rozwój wsi, wpływ Polski w Unii Europejskiej i Europie środkowej.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]