Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
17-06-2013
Zmiana finansowania partii politycznych

Zmiana finansowania partii politycznych
Partie dostaną mniej pieniędzy, ale tyle, ile społeczeństwo uważa, że powinny dostać. W tej chwili partie dostają z budżetu na pięć lat pieniądze, dlatego, że kiedyś tam wygrały wybory i nie podlega to żadnej weryfikacji. My uważamy, że trzeba wprowadzić równoległy do mechanizmu 1% na organizacje pozarządowe, mechanizm 1% na partie polityczne. Jeśli ktoś chce, żeby pieniądze, które oddaje, trafiły do wybranej partii politycznej, to tam idą. Ale za rok może tych pieniędzy w ogóle nie dać i partie dostają tyle pieniędzy, ile społeczeństwo uważa, że powinny dostać. Nie jest to w żaden sposób gwarantowane.
Prawica Rzeczypospolitej, lipiec 2007roku

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie zniesienia przymusowego finansowania partii politycznych z dnia 16.02.2008
Z satysfakcją przyjmujemy coraz szersze poparcie dla naszego postulatu zniesienia przymusowego finansowania partii politycznych i zastąpienia tego systemem dobrowolnym, kontrolowanym przez obywateli i wolnym od przymusu podatkowego. Będziemy wspierać nadal wszelkie działania podejmowane w tym kierunku, ale w wypadku blokowania tych prac – wystąpimy ze społeczną inicjatywą ustawodawczą. Przymusowe finansowanie partii jest mechanizmem demoralizującym, służącym zachłanności władzy kierownictw partyjnych, a nie ożywianiu aktywności politycznej Polaków. Jego zastąpienie systemem dobrowolnym jest jednym z niezbędnych warunków uzdrowienia polskiej polityki.
(-) Marek Jurek, 16 lutego RP 2008

_________________________________

Rafal Pazio - Analizy: Zlikwidować finansowanie partii! z 10/02/2009
Zdaniem byłego marszałka Sejmu, obywatele powinni sami decydować o przekazaniu pieniędzy ze swoich podatków na popierane przez siebie partie. Polacy mieliby sami każdorazowo delegować część swych podatków na wskazane przez siebie ugrupowania. Byłby to dodatkowy element dyscyplinujący partie. Marek Jurek zauważa, że dziś środki budżetowe są wykorzystywane do obniżania poziomu życia politycznego, do finansowania agresji międzypartyjnej czy pozornych działań politycznych, tzw. polityki
wizerunkowej.


Instytutu Spraw Publicznych: Finansowanie partii - potrzebna reforma
Warto przypomnieć – blisko 4 lata temu - w końcu lutego 2008 r. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy, mającej zasadniczo zmienić system finansowania partii politycznych (wcześniej tą samą propozycję zgłaszała Prawica Rzeczypospolitej). Przewidywał on zlikwidowanie dotychczasowego modelu finansowania partii politycznych - dotychczasowe subwencje z budżetu państwa miały być zastąpione przez mechanizm dobrowolnego przekazywania przez obywateli na rzecz wybranej partii politycznej „1%” podatku dochodowego, obliczanego przy okazji składania corocznego sprawozdania PITCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]