Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Wiadomoci Prawicy
09-05-2008

Z udziaem Marka Jurka (Prawica Rzeczypospolitej) i Pawa Zalewskiego (pose niezrzeszony) w Pastwowej Wyszej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemylu (Podkarpackie) odbya si w pitek debata: "Traktat... [ poka  cao ]


09-05-2008

W dniu dzisiejszym Marek Jurek zosta zarejestrowany jako kandydat w wyborach uzupeniajcych do Senatu RP na Podkarpaciu. W Pastwowej Komisji Wyborczej w Kronie penomocnik Komitetu Wyborczego Wyborcw... [ poka  cao ]


08-05-2008

Marek Jurek wzi udzia w spotkaniu otwartym z mieszkacami Lubaczowa, a wczeniej odwiedzi Horyniec Zdrj i zoy wizyt w siedzibie lubaczowskiej „Solidarnoci”, gdzie rozmawia z jej... [ poka  cao ]


08-05-2008

Z Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, marszakiem Sejmu V kadencji, kandydatem w wyborach uzupeniajcych do Senatu na Podkarpaciu, rozmawia Izabela Boraska Jak Pan interpretuje... [ poka  cao ]


06-05-2008

Owiadczenie Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, w kwestii propozycji zmian konstytucyjnych: 1. Debata konstytucyjna powinna mie charakter oglnonarodowy. Szczeglna rola ugrupowa parlamentarnych... [ poka  cao ]


03-05-2008

Prawica Rzeczypospolitej rozwija si i buduje swoje struktury oglnopolskie. Obecnie wyranie wida, e w Sejmie RP nie ma reprezentacji prawicy konserwatywnej, ktra dbaaby o prawa rodzin oraz wartoci... [ poka  cao ]


03-05-2008

Podczas dzisiejszej uroczystoci z okazji Narodowego wita 3 Maja Prezydent Lech Kaczyski wrczy Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Pani dr Magorzacie Bartyzel. Magorzata Bartyzel w czasie... [ poka  cao ]


01-05-2008

Marek Jurek, byy marszaek Sejmu, a w latach 1995-2001 czonek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwrci si do prezydenta Lecha Kaczyskiego z apelem o podjcie prac nad przygotowaniem nowej umowy... [ poka  cao ]


25-04-2008

Podczas spotkania otwartego w Jarosawiu Marek Jurek Prezes Prawicy Rzeczypospolitej ogosi start w przedterminowych wyborach do Senatu RP na Podkarpaciu. Potwierdzi, e praca na rzecz cywilizacji... [ poka  cao ]


25-04-2008

Dzi przewodniczcy Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek ogosi decyzj w sprawie kandydowania w wyborach uzupeniajcych do Senatu. Byy Marszaek bezporednio zaapeluje do wszystkich rodowisk prawicowych... [ poka  cao ]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]